Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk kulturindeks 2014 og 2015

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Disse dataene er egnet til langt mer enn å kåre den beste kulturkommunen. Tallene gir grunlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av.

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Rapportene er godt egent til å beskrive kulturlivet i en kommune, en region eller et fylke. Slik kan rapportene kan være til stor hjelp i utarbeidelser av planer, rapporteringer med mer.

Som vedlegg til kulturrapporten produseres også en ferdig powerpoint-presentasjon som kan benyttes fritt.

I lista nedenfor finnes eksempler på slike rapporter.


Kommunerapporter

Kommunerapportene for 2015 produseres for kr 25.000 + mva

Vi kan også utarbeide en forenklet powerpoint-versjon av kommunerapporten for kr 10.000 + mva, se eksempelrapport her.

Fylkesrapporter

Fylkesrapporter produserer vi for kr. 50.000+mva.

2015-rapporter kan produseres fortløpende. Bestiller kan selv velge hvilke kommuner en vil sammenlignes med. Ta kontakt med Gunn Kristin Leikvoll for bestilling og informasjon.

Publiseringer i prosjektet    
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fusa kommune 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Notodden kommune 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Fredrikstad kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Troms 2016
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Bamble kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune 2015
Norsk kulturindeks 2015 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Finnmark 2015
Norsk kulturindeks - resultater for Larvik 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sandnes kommune 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 2015
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 2014
Norsk kulturindeks 2014 2014