Vil du jobbe hos oss?

oktober 26, 2021

Vil du forske på kultur, kommune, velferd eller samfunnsutvikling?

Vi søker både erfarne forskere og nyutdannede forskningsassistenter som ønsker å være med på å styrke og videreutvikle Telemarkforsking som et forskningsmiljø som leverer i tråd med visjonen «kunnskap som virker i samfunnet». Vi kobler din kompetanse med prosjekter og prosjektmuligheter med utspring i våre fem satsingsområder:

Du har relevant bakgrunn på master- eller PhD-nivå, og du har gjerne erfaring fra forskning, analyse eller konsulentarbeid. Praksis fra oppdragsforskning vil være en fordel.

PhD, erfaring med å publisere vitenskapelige artikler, relevante nettverk, søknadserfaring og forvaltningskunnskap samt formidlingsevne er momenter som vil telle positivt i vår vurdering. Nyutdannede vil normalt starte i en forskningsassistentstilling.

Vi er spesielt på jakt etter deg hvis:

 • Du er samfunnsøkonom med interesse for kulturøkonomi (en stilling).
 • Du er samfunnsøkonom med interesse for offentlig økonomi (en stilling).
 • Du har kvalitativ eller kvantitativ forskingserfaring eller -interesser innen kultur/kulturpolitikk eller idrett (en til to stillinger).
 • Du har kvantitativ kompetanse og erfaring, f.eks. innen samfunnsøkonomi (to stillinger).

Du vil inngå i et aktivt forskningsmiljø med tidvis høyt arbeidstempo og tett kontakt mot oppdragsgivere som forventer kvalitet i våre leveranser. Du vil arbeide prosjektbasert og i tverrfaglige team, og du må være fleksibel og kunne håndtere flere prosjekter samtidig. Vi har et svært godt arbeidsmiljø med høy trivsel, og du bidrar til en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre.

Gode norskkunnskaper er et krav, og du bør beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Telemarksforsking har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv, og vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Vi har kontor i Bø i Midt-Telemark, og tilstedeværelse må påregnes. Vi legger til rette for fleksible løsninger med de rette søkerne.

Telemarkforsking gir sine medarbeidere:

 • Et ledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning.
 • God ledelse og flat struktur med kort vei til ledelsen.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag tilpasset en forskers hverdag.
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor hver tredje forsker har doktorgrad, og flere er i et PhD-løp.
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger.

 

Her finner du hele stillingsannonsen på Finn.no.

Du søker også via Finn.no. Fyll ut alle felt i søknadsportalen og legg ved cv og en søknadstekst der du sier litt om motivasjonen din for å søke arbeid hos oss.