Vil du jobbe hos oss?

juni 16, 2022
Vi søker både nyutdannede forskningsassistenter og erfarne forskere som ønsker å være med på å styrke og videreutvikle Telemarksforsking som et forskningsmiljø som leverer i tråd med visjonen «kunnskap som virker i samfunnet». Vi kobler din kompetanse med prosjekter og prosjektmuligheter med utspring i våre fem satsingsområder:

 • Kulturliv og kulturpolitikk.
 • Kommunal og regional utvikling.
 • Kommunal økonomi og styring.
 • Grønn omstilling.
 • Helse, utdanning og velferd.

Du har relevant bakgrunn på master- eller PhD-nivå, og du har gjerne erfaring fra forskning, analyse eller konsulentarbeid.

PhD, erfaring med å publisere vitenskapelige artikler, relevante nettverk, søknadserfaring og forvaltningskunnskap samt formidlingsevne er momenter som vil telle positivt i vår vurdering. Nyutdannede vil normalt starte i en forskningsassistentstilling.

Du vil inngå i et aktivt forskningsmiljø med tidvis høyt arbeidstempo og tett kontakt mot oppdragsgivere som forventer kvalitet i våre leveranser. Du vil arbeide prosjektbasert og i tverrfaglige team, og du må være fleksibel og kunne håndtere flere prosjekter samtidig. Vi har et svært godt arbeidsmiljø med høy trivsel og variert arbeidshverdag, og du bidrar til en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre.

Gode norskkunnskaper er et krav, og du må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Telemarksforsking har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv, og vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Vi har kontor i Bø i Midt-Telemark, og tilstedeværelse må påregnes. Vi legger til rette for fleksible løsninger med de rette søkerne.

Telemarkforsking gir sine medarbeidere:

 • Et ledende forskningsmiljø med stor samfunnsmessig betydning.
 • God ledelse og flat struktur med kort vei til ledelsen.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag tilpasset en forskers hverdag.
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor hver tredje forsker har doktorgrad, og flere er i et PhD-løp.
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger.

 

Søknader kan sendes til direktør Olav Lahus: olav.lahus@tmforsk.no.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med direktør Olav Lahus eller assisterende direktør Ailin Aastvedt.