Søknadsfrist masterstipend 15.06.

mars 14, 2019

Telemarksforsking deler ut masterstipend på 15.000 kr til studentar som skriv oppgåver innanfor våre fagområde: regional utvikling, kommunal- og velferdsforsking og kulturforsking.

Søknadsfrist er 15. juni for stipend i haustsemesteret og 15. desember for vårsemesteret. Vi deler ut inntil 2 stipend til kvar søknadsfrist.

Du får

  • 15.000 kr i stipend
  • Inntil 5 timar sparring med ein forskar frå Telemarksforsking

Det er moglegheiter for å knytte seg opp til pågåande forskingsprosjekter ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mogleg. Dette blir i så fall tilpassa kvar enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

Du bidrar med

  • Munnleg presentasjon av masteroppgåva for Telemarksforsking etter at du har levert oppgåva

Søknadsprosess

Send ein kort beskrivelse av masterprosjektet på epost til leikvoll@tmforsk.no. Prosjektbeskrivelsen bør vere maks 3 sider. Du skriv i tillegg nokre setningar om kvifor du meiner temaet ditt er fagleg relevant for oss.