Analyseprodukter

desember 12, 2020

Våre analyser gir et solid kunnskapsgrunnlag for regional utvikling og bidrar til mer treffsikre valg av utviklingsstrategier for kommuner, regioner og fylkeskommuner.

KOSTRA-analyser

Telemarksforsking utarbeider KOSTRA-analyser for mange kommuner. Vi har nå utviklet et interaktivt rapportformat på nett. Rapporten består av to hovedkomponenter: 1) Effektivitetsanalyse som illustrerer hvordan kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med de økonomiske rammebetingelsene og 2) Demografianalyse som illustrerer hvordan kommunens framtidige kostnader og utgiftsbehov vil bli påvirket. Gå til kostraanalyse.no

 

Regionale analyser

Løpende oppdaterte interaktive grafer og tabeller som viser utvikling i arbeidsplasser og folketall for kommuner, regioner og fylker. Attraktivitetsmodellen forklarer hva som er utenforliggende faktorer, og hva det enkelte sted kan gjøre noe med. Den beregner også ulike scenarier for framtidig utvikling i antall arbeidsplasser og innbyggere. Gå til regionaleanalyser.no

 

Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Tallene gir grunlag for beskrivelser og analyser av lokalt kulturliv som kommuner og fylker kan ha nytte av. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Gå til kulturindeks.no

 

Løping ved Gullbring StockfotoNorsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en årlig rangering over idrettsaktivitet og anleggsdekning i kommuner, regioner og fylker. Vi tilbyr kommune- og fylkesstatistikk som gir en oversikt over organisert idrettsaktivitet og anleggssituasjon. Les mer her

 

 

Tillitsmålinger

Tillit kan ha mye å si for utviklingen på et sted. Tillit i og mellom ulike grupper påvirker stedets attraktivitet. Vi har utviklet en metode for å måle tillit på stedsnivå, som et verktøy for å identifisere hvor skoen trykker. Les mer her

  

Kontaktpersoner:

Audun Thorstensen

KOSTRA-analyser

Bård Kleppe

Norsk kulturindeks

Norsk idrettsindeks

Knut Vareide

Tillitsmålinger

Regionale analyser