Regionale analyser

august 28, 2023
Hvorfor vokser noen steder mens andre krymper? Hvordan har næringsutviklingen variert mellom ulike steder? Hvilken utvikling kan vi forvente framover? Regional analyse forsøker å beskrive og forklare drivkreftene bak utviklingen i norske kommuner og regioner.

I de regionale analysene beskriver vi og analyserer utviklingen i et område med hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet. Analysene gjøres på forskjellige geografiske nivå, som fylker, kommuneregioner eller enkeltkommuner. For alle tema viser vi regionale mønstre og utviklingstrekk i landet.

Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregisteret og satt sammen og tilrettelagt. Telemarksforsking har laget et stort antall slike regionale analyser gjennom mange år. Nå har vi utviklet en digital plattform for å formidle disse analysene. De nye digitale analysene gir brukerne en rekke fordeler i forhold til rapporter på papir eller pdf-filer.

 • Arbeidsplasser
 • Næringsstruktur
 • Sysselsetting
 • Næringsattraktivitet
 • Befolkningsutvikling
 • Bostedsattraktivitet
 • Boligbygging
 • Utdanningsnivå
 • Verdiskapning og produktivitet
 • Nyetablering
 • Lønnsomhet
 • Næringslivsindeksen
 • Scenarier for befolkning og arbeidsplasser

 

For mer informasjon, se Regional Analyse.
Hvis du vil ha en rapport for ditt sted eller område, ta kontakt med Knut Vareide 

Kontakt Vareide for mer informasjon og bestilling

Regional Analyse