Norsk kulturindeks

juni 16, 2022

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Resultater fra Norsk Kulturindeks presenteres på egen nettside kulturindeks.no

Regionale kulturindekser

Telemarksforsking tilbyr regionale kulturrapporter med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Disse er godt egnet til å beskrive kulturlivet i de norske kommunene.

Kommunerapporter produseres for kr 35.000 + mva. Vi utarbeider også en forenklet powerpoint-versjon for kr 15.000 + mva.

Fylkesrappporter produseres for kr 60.000 + mva.

Se eksempler på rapporter i listen nedenfor.

For bestilling og informasjon, kontakt Kristine Miland

 

Eksempler på rapporter:

Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Stavanger kommune.

Norsk kulturindeks 2019. Resultater fra Troms fylke.