Norsk kulturindeks

juli 31, 2023

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Resultater fra Norsk Kulturindeks presenteres på egen nettside kulturindeks.no

Telemarksforsking tilbyr en abonnementstjeneste med digitale rapporter for kommuner og fylkeskommuner med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Disse er godt egnet til å beskrive kulturlivet i de norske kommunene.

For bestilling og informasjon, kontakt Kristine Miland