Norsk kultur- og idrettsindeks

august 29, 2023

Norsk kulturindeks

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.

Resultater fra Norsk Kulturindeks presenteres på egen nettside kulturindeks.no

Telemarksforsking tilbyr en abonnementstjeneste med digitale rapporter for kommuner og fylkeskommuner med utgangspunkt i bakgrunnsdataene fra Norsk kulturindeks. Disse er godt egnet til å beskrive kulturlivet i de norske kommunene.

For bestilling og informasjon, kontakt Kristine Miland.

 

Norsk idrettsindeks

Norsk idrettsindeks er en oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner og fylker. Idrettsanlegg er avgjørende for idrettsaktiviteten, derfor er også bygging av anlegg en sentral del av den norske idrettspolitikken. Norsk idrettsindeks viser sammenhengen mellom anlegg og aktivitet i norske kommuner og er slik sett et unikt kunnskapsgrunnlag for den lokale idrettspolitikken.

Les mer på nettsiden idrettsindeks.no

Her kan du finne din kommune på de interaktive kartene på forsiden.

Man finner også de produserte rapportene. Rapportene inkluderer aktivitet og anlegg innenfor en rekke kategorier, samt informasjon om kommunal pengebruk, tilfredshet med idrettstilbudet, antall ansatte i idretten og medlemstall i en rekke friluftsorganisasjoner.

Tjenesten er abonnementsbasert, ta kontakt med Bård Kleppe eller Kristine Miland for mer informasjon.