Søk masterstipend – frist 15. desember

januar 1, 2023

Skal du skrive en masteroppgave som er faglig relevant for oss og skal levere våren 2024? Da kan du søke på Telemarksforsking sitt masterstipend.

 

Telemarksforsking deler ut masterstipend på 15.000 kr til studenter som skriver oppgaver innenfor våre fem fagområder: grønn omstilling, helse, utdanning og velferd, kommunal og regional utvikling, kommunal økonomi og styring og kulturliv og kulturpolitikk.

Mange studieretninger er interessante for oss da vi er et tverrfaglig forskningsinstitutt. Eksempler på studieretninger våre forskere har er: samfunnsøkonomi, statsvitenskap, kulturvitenskap, sosiologi, organisasjonsvitenskap, sosialantropologi, spesialpedagogikk, kulturhistorie, samfunnsgeografi, samfunnsutvikling- og planlegging.

Vi deler ut to stipend til søknadsfristen. Stipendene er fristilt til studenter fra hele landet, og er derfor mulig å søke på for alle studenter.

 

Du får

  • 15.000 kr i stipend
  • sparring med en forsker fra Telemarksforsking (tidsavgrenset)
  • muligheter for å knytte deg opp til pågående forskingsprosjekt ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mulig. Dette blir i så fall tilpasset hver enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

Du bidrar med

  • muntlig presentasjon av masteroppgaven for Telemarksforsking etter at du har bestått oppgaven

 

Søknadsprosess

Send en kort omtale (maks 3 sider) av masterprosjektet på e-post til rebekka.s.myhrer@tmforsk.no. Søknaden bør omhandle teori, problemstilling og metode. Skriv noen setninger om hvorfor du mener temaet ditt er faglig relevant for oss. Oppgi også studiested, studieretning og telefonnummer.

Frist 15. desember 2023

 

Søknadene blir vurdert av faggruppelederne etter følgende kriterier og vekting:

  • Generell prosjektkvalitet (60 %)
  • Relevans for fagområda til Telemarksforsking (40 %)

 


 

Vil du skrive masteroppgave om Oslofjorden? 

Søk vårt masterstipend på 50.000 kr i COASTREC prosjektet her

 


 

Telemarkforsking holder til i Bø i Telemark, og er et nasjonalt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.