KOSTRA- og effektivitetsanalyser

august 30, 2023

Hvordan er ressursbruken på ulike tjenesteområder og hva er effektiviseringspotensialet?

 

Telemarksforsking utarbeider KOSTRA-analyser for mange kommuner. Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og distriktsdepartementet og satt sammen og tilrettelagt av Telemarksforsking. Nå har vi utviklet en digital plattform for å formidle disse analysene. De nye digitale analysene gir brukerne en rekke fordeler i forhold til rapporter på papir eller pdf-filer. https://kostraanalyse.no/

 

Vi har laget en oversikt over sentrale KOSTRA-nøkkeltall i den enkelte kommune. Vi viser her status og utvikling på finansielle nøkkeltall, utgifter på tjenesteområdene, dekningsgrader, enhetskostnader og kommunale gebyrer. https://kostraanalyse.no/nokkeltall

 

Kontakt oss for spørsmål eller bestilling: thorstensen@tmforsk.no