En vanlig dag på jobben

januar 18, 2019

Denne uka har to av forskerne våre vært på feltarbeid i Finnmark. På oppdrag fra Sametinget undersøker de det samiske håndverksfeltet.

Hvordan kan samiske håndverkstradisjoner skape næring og økt verdiskaping?

Nanna og Mari har vært rundt og intervjuet folk om dette spørsmålet og konstaterer at noen oppdrag gir fantastiske opplevelser.

 

Sa vi at vi trenger flere forskere i teamet vårt?