Bilde fra Notodden Bluesfestival. Foto: Nanna Løkka

Profesjonalitet og frivillighet

august 16, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Torsdag 17.08 lanseres rapporten Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet. Dette skjer på Arendalsuka.

Når skal vi klippe snora for det frie feltets tiår? er tittelen på sesjonen under Arendalsuka, der Telemarksforsking presenterer sin statusbeskrivelse om Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet. Undersøkelsen er bestilt av Norsk musikkråd og Arrangørforum.

 

Intrikat samspill

– I rapporten viser vi at musikkfeltet kjennetegnes av et intrikat samspill mellom profesjonelle, frivillige og amatører. Det statlige virkemiddelapparatet er derimot utformet med klare grenser mellom profesjonelle, amatører og frivillige, forteller seniorforsker Nanna Løkka og prosjektleder Bård Kleppe.

Musikkfeltet består av profesjonelle, frivillige og amatører som i mange sammenhenger samarbeider tett. Ofte er det i dette samspillet at både musikere, publikum og arrangører får de beste opplevelsene. Samtidig kan det være vanskelig å trekke grenser for hvem som er profesjonelle og hvem som er amatører, hvem som bør få betalt og hvem som skal jobbe frivillig. Slike grenser er likevel viktig å trekke for å opprettholde gode arbeidsvilkår for de profesjonelle.

– På tross av dette mener vi at det i mange sammenhenger ikke er hensiktsmessig eller ønskelig å operere med et slikt skille, fortsetter Løkka og Kleppe.

 

Etterlyser ordninger som gjenspeiler dagens samarbeidsformer

I den videre utviklingen av politikken bør en etterstrebe å utvikle ordninger som ivaretar interessene fra begge sider, hevder Løkka og Kleppe.

Dagens virkemiddelapparat har retningslinjer som gjør at søkerne må definere seg selv og prosjektene sine enten som frivillige eller profesjonelle. Med tanke på at feltet preges av så mange samarbeidsformer og gråsoner, bør virkemiddelapparatet gjenspeilet dette – også med tanke på at samarbeid er definert som en politisk målsetting.

 

 

Les mer om lanseringsarrangmentet her.

Les hele rapporten her.