Forside fra Turnèorganisasjonens program til skoleelever i Hedmark.

Pioneren Turnéorganisasjonen har fått sin historie

august 19, 2022 Kulturliv og kulturpolitikk

I tredve år drev Turnéorganisasjonen med kunstformidling til barn og unge i Hedmark. Nå har Turneorganisasjonen fått sin historie.

De siste tjue årene foregikk Turnéorganisasjones kunstformidling gjennom den landsdekkende ordningen «den kulturelle skolesekken» (DKS). I 2020 ble organisasjonen lagt ned. Telemarksforsking har utarbeidet notatet Underveis med kunsten. Det gir et historisk innblikk i hva som har kjennetegnet Turnèorganisasjonens arbeid gjennom de tredve årene de var i virksomhet, og hva som var deres «metode».

Pioner og fyrtårn

Gjennom sin virketid fikk Turnéorganisasjonen mange positive merkelapper. De ble blant annet omtalt som poinerer og som et fyrtårn i det nasjonale DKS-landskapet. Notatet viser at de positive merkelappene synes å komme av at Turnéorganisasjonen var villig til «å være underveis». De var villige til å prøve ut formidlingsordninger lenge før de var en del av det nasjonale DKS-landskapet. I tillegg søkte de stadig nye måter å drive kunst og kunstformidling på.

Turnéorganisasjonen viste seg også tidlig som en virksomhet som tok barn og unge på alvor som kunstpublikum. I sitt arbeid med å få til god formidling inviterte de derfor barn og unge inn i prosjektene og lot de få ta del av tilbudet og utformingen av tilbudet. Slikt sett framsto Turnéorganisasjonen som en virksomhet som bidro til å skape kulturelt medborgerskap og kulturelt demokrati.

Kulturpolitikk og kunstneriske idealer

Notatet beskriver det kulturpolitiske grunnlaget for etableringen av Turnéorganisasjonen, hvordan Turnéorganisasjonen valgte å organisere seg i den fylkeskommunale strukturen og hva slags posisjon dette ga virksomheten. Notatet retter også oppmerksomhet mot hvordan Turnéorganisasjonen har forholdt seg til og utøvet sin virksomhet i lys av sentral begrep som kunst og kvalitet, fleksibilitet og forankring.

Les hele notatet her