Foto: Rural Explorer på Unsplash.

På tide å sette pris på naturen?

juni 23, 2021 Grønn omstilling

Seniorforsker Marianne Singsaas holdt innlegget «Hyttebygging: Et eksempel på bit for bit-utbygging med stor effekt til sammen» på DNT og WWF Verdens naturfond sitt webinar om naturavgift.

 

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget «Norge mot 2025» la i vår fram sin rapport hvor de vurderte hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025. Rapporten har høringsfrist 25. juni.

Utvalget er det tredje offentlige utvalget som anbefaler naturavgift. Vi er vant til økonomiske virkemidler for å begrense klimautslipp – er det på tide å tenke på samme måte også når det gjelder natur og biomangfold? Forslaget reiser en lang rekke spørsmål, både prinsipielt og praktisk.

 

Webinar om naturavgift

17. juni inviterte Den Norske Turistforening og WWF Verdens naturfond til webinar med forskere, naturvernere, politikere og næringsliv, under overskriften: Bør Norge innføre en naturavgift? Hvordan kan en slik avgift se ut – og hvordan kan den eventuelt bli innført?

Seniorforsker ved Telemarksforsking Marianne Singsaas deltok med et innlegg fra forskningsrådsprosjektet GOVOUT -Governing Transitions in the Outfields. I innlegget beskriver hun problemet med bit-for-bit-utbygging og samla belastning, med eksempler fra hyttebygging.

Webinaret ligger ute på youtube: På tide å sette pris på naturen? – YouTube