Om telemarksforsking

Om Telemarksforsking

Stiftelsen Telemarksforsking er et selvstendig samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt beliggende i Bø i Telemark. Vi er et anvendt forskingsinstitutt som jobber med politikknære problemstillinger, noe som også gjenspeiles i visjonen vår: Kunnskap som brukes i samfunnet.

Telemarksforsking har ca 37 forskere i daglig aktivitet for kunder og oppdragsgivere fra departementer, direktorater, fylker, kommuner, regionråd, bedrifter og organisasjoner over hele landet. Vi deltar også i flere europeiske forskingsprosjekter. Vi legger vekt på å kombinere praksisnær forskning med høy vitenskapelig kvalitet. Vi er opptatt av formidling og konkret anvendelse av våre forskningsresultater. Vårt mål er at forskningen skal utgjøre en forskjell. Kunnskap kan og skal bringe verden videre!

Den faglige aktiviteten skjer i 5 forskergrupper med hver sin forskergruppeleder:

Siden vi jobber i en nettverks­modell der flere forskere jobber innen flere grupper, kan hver forskergruppe hver mønstre 5-10 forskere.

I all vår aktivitet, både internt og overfor samarbeidspartnere og kunder er vi bevisst våre verdier: Vi skal være troverdige, nyskapende, tverrfaglige og ikke minst; ha det gøy på jobben! Vi er seriøse forskere, men vi er ikke gravalvorlige!

Telemarksforsking er en godkjent forskningsorganisasjon og  mottar årlig grunnfinansiering fra Norges forskingsråd. Vi er medlemmer av FOKUS – organisasjonen for de 5 norske regionale forskingsinstituttene og FFA – Forskningsinstituttenes fellesarena som organiserer 35 forskningsinstitutter i Norge.

 

Miljøfyrtårn

Telemarksforsking blei sertifisert som miljøfyrtårn i 2021. Vi skal være miljøbevisste i våre valg, og gjøre vårt for å redusere belastningen på det ytre miljø og bidra til grønn omstilling, både gjennom prosjektene vi deltar i og i vår egen virksomhet.

Klima- og miljørapport siste år

 

Personvern

Telemarksforsking etterlever regler og rutiner for behandling av persondata i forskningsprosjekter. Instituttet har avtale med NSD – Norsk senter for forskningsdata om rådgiving for å bistå oss med å holde en høy standard på dette feltet.

Her er vår personvernerklæring

 

Likestillingsplan / Gender Equality Plan (GEP)

Telemarksforsking har utarbeidet en handlingsplan for likestilling. Denne vil være gjenstand for årlig revidering.

Her er vår likestillingsplan