Olav Lahus. Foto: Privat.

Olav Lahus er tilsatt som ny direktør

mai 10, 2021

Et enstemmig styre vedtok fredag 7.5.21 å tilsette Olav Lahus som ny direktør for Telemarksforsking. Han tiltrer i sin nye jobb 16.8.21 og avløser da Karl Gunnar Sanda som har vært direktør siden 2003.

Olav Lahus er 53 år og har en doktorgrad fra NTNU i 1999. Han kommer fra stilling som avdelingsleder/utviklingsleder i Rambøll Norge as og har tidligere langvarig ledererfaring fra Statens vegvesen. Olav har også jobbet fire år som forsker i Norsk byggforskningsinstitutt (SINTEF) og fire år i to ulike ingeniørfirma. Han har i tillegg åtte års erfaring som kommunepolitiker og utvalgsleder i Bø kommune. Han er gift, har to voksne barn og bor i Bø.

 

Bred bakgrunn

Styreleder i Telemarksforsking, Marte Mangset uttaler:

«Blant flere gode kandidater til stillingen skilte Olav Lahus seg ut med sin kombinasjon av forskerutdanning, erfaring fra et annet anvendt oppdragsinstitutt, ledererfaring og prosjektledererfaring fra store prosjekter. Han har ledet kunnskapsarbeidere mot felles mål i andre faglige sammenhenger, og styret er trygg på at han med sin brede bakgrunn kan bidra til å utvikle Telemarksforsking mot nye mål og i møte med nye utfordringer i et krevende og omskiftelig forskningslandskap».

«Styret vil samtidig benytte anledningen til å takke avtroppende direktør Karl Gunnar Sanda som har hatt direktørstillingen i over 17 år, og som nå ønsket å overlate lederansvaret til nye og yngre krefter. Han fortsetter i instituttet i en redusert stilling med faglige oppgaver og vil også bistå den nye direktøren i en overgangsfase.»

 

-Spennende tid for instituttsektoren

Den påtroppende direktøren Olav Lahus uttaler:
«Jeg ser frem til å utvikle og styrke Telemarksforsking sammen med de ansatte i en spennende tid for instituttsektoren. Vi skal være et kompetansetungt og fremoverlent samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt som fremskaffer kunnskap som brukes i samfunnet.»

 

For mer informasjon, kontakt styreleder Marte Mangset: tlf. 99165659, marte.mangset@oslomet.no