Økonomien i barnehagesektoren 2021

mars 16, 2023 Kommunal økonomi og styring

Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er tilbake på normalt nivå. Det viser analyser av kostnadene for barnehagesektoren i 2021.

I samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse AS har Telemarksforskning utarbeidet rapporten «Kostnader i barnehagene 2021». Rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdepartementet, og baserer seg på årsmelding for alle barnehager 2015–2021, KOSTRA-konsernregnskap 2016–2021 for kommunale barnehager, regnskapsskjema for private barnehager 2016–2021.

 

Fortsatt forskjell i kostnader mellom kommunale og private barnehager

Analysene viser at private barnehager har 10 % lavere kostnader enn de kommunale barnehagene. Dette gjelder ordinær barnehagedrift. Inkluderer vi styrket tilbud for barn med behov for særskilt tilrettelegging, er kostnadsforskjellen 17 %. Kostnadene økte med 4,5 % blant private barnehager og med 9,3 % i kommunale barnehager. Den høye kostnadsveksten blant de kommunale barnehagene må ses i sammenheng med at de hadde ekstra lave pensjonskostnader i 2021.

 

Store forskjeller i kostnadsstruktur mellom private barnehager

– Tidligere år har vi finnet et tydelig økonomisk skille mellom kommersielle konsern og øvrige private barnehager. Det finner vi også i år, forteller prosjektleder Trond Erik Lunder. De totale kostnadene og årsresultatene er ganske like, men konsernene har lavere personalkostnader og høyere utgifter til bygg. De små barnehagene har høye kostnader pr. plass. Som følge av at flere av de større aktørene har solgt barnehageeiendommer, ser vi en økning i utgifter til husleie og en reduksjon i avskrivninger og renteutgifter. Mer detaljerte analyser av barnehagenes lønnsomhet og kapitalstrukturer kommer i to rapporter som blir publisert i mai.

 

Kostnadsnivået er høyere i små kommuner

– Vi finner at barnehager har høyere kostnader i de minste kommunene. Kostnadene er også høyere i kommuner med høy kommuneinntekt. Det er få private barnehager i små kommuner, men de få som finnes har også høyere kostnader enn andre private barnehager, forteller Lunder.

 

Du kan lese hele rapporten her.