Foto: istock

Økonomi og tjenestekvalitet i kommuner med svak befolkningsutvikling

juni 29, 2020Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Mange kommuner sliter med svak befolkningsutvikling. Hvordan påvirker dette kommunenes tjenestetilbud? Dette ønsker KS svar på, og Telemarksforsking har fått oppdraget.

 

Befolkningsutviklingen har betydning både for inntektene, hvor mange som skal ha tjenester, hvilke tjenester som etterspørres og hvor mye det koster å produsere tjenestene. Innbyggere som flytter tar med seg både skattekroner og innbyggertilskudd. Spørsmålet er om kostnadene kan justeres ned tilsvarende, eller om kvaliteten må reduseres.

I prosjektet skal vi vurdere om inntektssystemet for kommunene må justeres for å ta hensyn til befolkningsutvikling. Vi skal også se om vi finner kjennetegn ved kommuner som skiller seg ut med særlig høy kvalitet i tjenestetilbudet til tross for dårlig befolkningsutvikling.

Prosjektet baserer seg på tall og statistiske analyser. Dette vil sikre at resultatene fra prosjektet blir relevante for myndighetenes arbeid med finansiering av kommunene. Samtidig er det en tydelig ambisjon i prosjektet at rapporten skal bli interessant lesestoff for alle med interesse for kommunesektoren.

Rapport skal leveres i midten av oktober 2020. Prosjektleder er Trond Erik Lunder, i tillegg vil Marit S. Kvernenes og Audun Thorstensen delta i arbeidet.