Oda Fagerland får masterstipend

august 19, 2020

Student ved masterprogrammet i sosialantropologi fra UiO, Oda Fagerland, vant frem blant 13 søkere til Telemarksforskings utlysning av masterstipend 15. juni. Hun får 15.000 kr i stipend og blir koblet opp mot seniorforsker Marianne Singsaas.

 

Fagerland skriver sin masteroppgave om hvordan hytteforbudet, som regjeringen innførte 19. mars på grunn av covid-19-sitasjon, har endret det norske samfunnet.

«Forbudet skapte ulike reaksjoner, som viste at folk forstod tiltaket på ulike måter. I oppgaven fokuserer jeg på forholdet mellom hytteeiere og lokalbefolkningen. Jeg er interessert i folks reaksjoner og hvordan de forstår forbudet. Dette kan belyse den kulturelle betydningen hytten har som et objekt som har emosjonell verdi, knyttet til slektskap på en måte som gjorde at folk kanskje reagerte ulikt på dette forbudet sammenlignet med andre smittevernstiltak.»

Bilde: Privat

Oppgaven tar også opp by og land-tematikk. Forbudet belyser denne spenningen på en ny måte. Fagerland, som har sitt feltarbeid på Voss frem til november, sier at hytteforbudet kan ha vært med på å forsterke stereotypiene «bygdefolk» har mot «byfolk/hytteturister» og vice versa.

Fagerland har valgt å skrive om et særskilt aktuelt tema, både på grunn av covid 19-situasjonen, men også debatten hytteforbudet har gjort aktuell. Dette har våre forskere debattert blant annet her og her, i tillegg til at Fagerlands sparringspartner, Marianne Singsaas, deltar i dette prosjektet.

 

Skal du skrive en masteroppgave som er faglig relevant for oss? Da kan du også søke på Telemarksforsking sitt masterstipend med frist 15. desember 2020

Mange studieretninger er interessant for oss, blant oss finner du forskere innen blant annet samunnsøkonomi, statsvitenskap, kulturvitenskap, sosiologi og spesialpedagogikk.

Du får:

  • 15.000 kr i stipend
  • sparring med en forsker fra Telemarksforsking
  • mulighet til å knytte deg opp til pågående forskningsprosjekt hos oss, dersom det er relevant og praktisk mulig.

Du bidrar med:

  • Muntlig presentasjon av oppgaven for Telemarksforsking

Dersom du er interessert i dette, ta kontakt med Kristine P. Miland.