Nytt forskningsprosjekt om kirkemusikk

mai 15, 2014 Kulturliv og kulturpolitikk

«Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet» er tittelen på det nye forskningsprosjektet. Prosjektet er finansiert og initiert av Norsk kulturråd, og gjennomføres av Telemarksforsking i samarbeid med forskere fra Stiftelsen Kirkeforskning og Norges Musikkhøgskole.

Formålet med prosjektet er å beskrive og analysere den kirkemusikalske utviklingen som har skjedd på 2000-tallet, samt gjøre en vurdering av dagens situasjon for kirkemusikken. Prosjektet skal ha et spesielt fokus på politiske tiltak og føringer, der også en evaluering av Norsk kulturråds støtteordning for kirkemusikk inngår.

Metodisk baserer prosjektet seg på ulike datakilder. I disse dager sender vi ut en survey til norske kirkemusikere ansatt i Den norske kirke, og det skal blant annet også gjøres intervju med ulike aktører i det kirkemusikalske feltet.

Prosjektet vil pågå i hele 2014, og det ventes ferdigstilt i løpet av første kvartal i 2015.

Prosjektleder er Heidi Stavrum.