Nyheter

 • Per Wold ny styreleder i Telemarksforsking

  På rådsforsamlingen i Telemarksforsking 2. juni 2015 ble Per Wold valgt til ny styreleder. Han avløser Lise Wiik som har sittet i 4 år, og som nå går ut av styret.

  04.06.2015

 • Stas med disputas

  Trond Erik Lunder forsvarar PhD-graden ved NTNU i Trondheim i dag.

  21.05.2015

 • Kommunestruktur i Romsdal ferdig utredet

  Blant de mange alternativene vi har utredet, kommer sammenslåing på Romsdalshalvøya best ut.

  20.05.2015

 • Forskningsbesøk fra Romania

  I fem dager reiste 12 rumenske forskere sammen med Telemarksforsking og andre norske partnere for å studere formidling og bærekraftig stedsutvikling i tilknytning til Gea Norvegica Geopark.

  19.05.2015

 • Om frivillighet og velferdsstatens frelse

  Det er fullstendig naivt å tro at frivillighet kan erstatte vesentlige deler av den profesjonelle, offentlige omsorgen uten samtidig å svekke frihetsgevinsten den offentlige omsorgen har hatt. Dette hevder Halvard Vike og Heidi Haukelien i en kronikk i Kommunal Rapport 26/3-2015.

  08.05.2015

 • Opplevelseskortet. En tvetydig gave?

  Telemarksforsker Heidi Haukelien holdt innlegg om Opplevelseskortet på Kildenkonferansen 2015 i Kristiansand.

  06.05.2015

 • Etablererveiledning for innvandrere i fokus

  Telemarksforskings Lars U. Kobro har gitt statsråd Solveig Horne innspill.

  15.04.2015

 • Hortens posisjonering i kommunereformen

  Vi har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative endringer i kommunestrukturen som i fall vil berøre Horten kommune. Tre alternativer er utredet. I tillegg har vi sett på konsekvensene ved eventuelle grensejusteringer.

  13.04.2015

 • Nye kostnadsanalyser for barnehager

  På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har vi gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager.

  05.03.2015

 • Hvilken effekt har hyttefolket på kommuneøkonomien?

  Èn ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Det viser vår ferske rapport om inntekter og utgifter i hyttekommuner. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene.

  26.02.2015

 • Østfold bygger framtiden på kunnskap

  Østfold er landets mest attraktive bostedsfylke, men det minst attraktive næringsfylket, sa Knut Vareide fra Telemarksforsking da han viste analyser av Østfolds attraktivitet under en konferanse i Sarpsborg nylig. Østfoldsamfunnet er under utbygging. Ikke bare i fysisk forstand, men på alle områder ønsker fylket å styrke sin attraktivitet. Helt sentralt i dette arbeidet står modeller og prosesser fra Telemarksforsking.

  03.02.2015

 • Ny kunstnerundersøkelse

  Antallet kunstnere i Norge fortsetter å vokse. Det gjør ikke deres inntekter. Dette er et av hovedfunnene Kunstnerundersøkelsen 2013, som Telemarksforsking nettopp har levert til Kulturdepartementet.

  28.01.2015

 • Kommunesammenslåing i Numedal?

  Vi har gjennomført en forstudie til arbeidet med kommunestruktur i Numedal - på oppdrag fra Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Formålet har vært å fremskaffe et godt nok grunnlag til å fatte vedtak om eventuelt å gå videre i et forprosjekt.

  21.01.2015

 • Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

  I en stadig mer global filmindustri representerer Sørfond en liten, men effektiv stimulans for film-produksjon i utviklingsland.

  13.01.2015

 • Naturarven skaper verdier

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier i dag i en pressemelding seg fornøyd med resultatene fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper. Telemarksforsking har følgeevaluert programmet.

  22.12.2014