Nyheter

 • Stas med disputas

  Trond Erik Lunder forsvarar PhD-graden ved NTNU i Trondheim i dag.

  21.05.2015

 • Kommunestruktur i Romsdal ferdig utredet

  Blant de mange alternativene vi har utredet, kommer sammenslåing på Romsdalshalvøya best ut.

  20.05.2015

 • Forskningsbesøk fra Romania

  I fem dager reiste 12 rumenske forskere sammen med Telemarksforsking og andre norske partnere for å studere formidling og bærekraftig stedsutvikling i tilknytning til Gea Norvegica Geopark.

  19.05.2015

 • Om frivillighet og velferdsstatens frelse

  Det er fullstendig naivt å tro at frivillighet kan erstatte vesentlige deler av den profesjonelle, offentlige omsorgen uten samtidig å svekke frihetsgevinsten den offentlige omsorgen har hatt. Dette hevder Halvard Vike og Heidi Haukelien i en kronikk i Kommunal Rapport 26/3-2015.

  08.05.2015

 • Opplevelseskortet. En tvetydig gave?

  Telemarksforsker Heidi Haukelien holdt innlegg om Opplevelseskortet på Kildenkonferansen 2015 i Kristiansand.

  06.05.2015

 • Etablererveiledning for innvandrere i fokus

  Telemarksforskings Lars U. Kobro har gitt statsråd Solveig Horne innspill.

  15.04.2015

 • Hortens posisjonering i kommunereformen

  Vi har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative endringer i kommunestrukturen som i fall vil berøre Horten kommune. Tre alternativer er utredet. I tillegg har vi sett på konsekvensene ved eventuelle grensejusteringer.

  13.04.2015

 • Nye kostnadsanalyser for barnehager

  På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har vi gjennomført nye analyser av kostnader i barnehagene, oppdatert med tall for 2013. Rapporten er del av en serie med årlige analyser av kostnadene i barnehagene med beregning av nasjonale tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager.

  05.03.2015

 • Hvilken effekt har hyttefolket på kommuneøkonomien?

  Èn ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Det viser vår ferske rapport om inntekter og utgifter i hyttekommuner. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene.

  26.02.2015

 • Østfold bygger framtiden på kunnskap

  Østfold er landets mest attraktive bostedsfylke, men det minst attraktive næringsfylket, sa Knut Vareide fra Telemarksforsking da han viste analyser av Østfolds attraktivitet under en konferanse i Sarpsborg nylig. Østfoldsamfunnet er under utbygging. Ikke bare i fysisk forstand, men på alle områder ønsker fylket å styrke sin attraktivitet. Helt sentralt i dette arbeidet står modeller og prosesser fra Telemarksforsking.

  03.02.2015