Nyheter

 • Interkommunalt barnevern i Knutepunkt Sørlandet

  Et samarbeid mellom knutepunktkommunene om barnevern, fortrinnsvis i én større interkommunal tjeneste, vil være den beste løsningen for å sikre et mest mulig enhetlig og likeverdig barnevernstilbud for alle KnS-kommunene.

  16.01.2014

 • Med mestring og muligheter i fokus

  Å skape mestringsopplevelser gjennom blant annet fysisk aktivitet har vært formålet med «MetARR», et tiltak rettet mot ungdom som har falt ut av videregående skole, og unge som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

  10.01.2014

 • Telemarksforsker i ekspertutvalg for kommunestruktur

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har satt ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som på fritt faglig grunnlag skal gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Forsker Bent Aslak Brandtzæg, ansatt ved Telemarksforsking, er oppnevnt som medlem i utvalget.

  06.01.2014