Nyheter

 • Mer attraktiv med god vei?

  Det ligger gjerne store forventninger om lokal vekst som følge av nye veier. Hva betyr egentlig veier, bruer og tuneller for attraktivitet?

  11.06.2015

 • En egen landkommune på Sunnmøre?

  Sammenslåing av en rekke mindre kommuner på Sunnmøre er en løsning som blir vurdert som middels egnet til å nå målene i kommunereformen.

  08.06.2015

 • Per Wold ny styreleder i Telemarksforsking

  På rådsforsamlingen i Telemarksforsking 2. juni 2015 ble Per Wold valgt til ny styreleder. Han avløser Lise Wiik som har sittet i 4 år, og som nå går ut av styret.

  04.06.2015

 • Stas med disputas

  Trond Erik Lunder forsvarar PhD-graden ved NTNU i Trondheim i dag.

  21.05.2015

 • Kommunestruktur i Romsdal ferdig utredet

  Blant de mange alternativene vi har utredet, kommer sammenslåing på Romsdalshalvøya best ut.

  20.05.2015

 • Forskningsbesøk fra Romania

  I fem dager reiste 12 rumenske forskere sammen med Telemarksforsking og andre norske partnere for å studere formidling og bærekraftig stedsutvikling i tilknytning til Gea Norvegica Geopark.

  19.05.2015

 • Om frivillighet og velferdsstatens frelse

  Det er fullstendig naivt å tro at frivillighet kan erstatte vesentlige deler av den profesjonelle, offentlige omsorgen uten samtidig å svekke frihetsgevinsten den offentlige omsorgen har hatt. Dette hevder Halvard Vike og Heidi Haukelien i en kronikk i Kommunal Rapport 26/3-2015.

  08.05.2015

 • Opplevelseskortet. En tvetydig gave?

  Telemarksforsker Heidi Haukelien holdt innlegg om Opplevelseskortet på Kildenkonferansen 2015 i Kristiansand.

  06.05.2015

 • Etablererveiledning for innvandrere i fokus

  Telemarksforskings Lars U. Kobro har gitt statsråd Solveig Horne innspill.

  15.04.2015

 • Hortens posisjonering i kommunereformen

  Vi har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative endringer i kommunestrukturen som i fall vil berøre Horten kommune. Tre alternativer er utredet. I tillegg har vi sett på konsekvensene ved eventuelle grensejusteringer.

  13.04.2015