Nyheter

 • Hvilken effekt har hyttefolket på kommuneøkonomien?

  Èn ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Det viser vår ferske rapport om inntekter og utgifter i hyttekommuner. Funnene indikerer at den samlede effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent kommunaløkonomisk er utgiftene større enn inntektene.

  26.02.2015

 • Østfold bygger framtiden på kunnskap

  Østfold er landets mest attraktive bostedsfylke, men det minst attraktive næringsfylket, sa Knut Vareide fra Telemarksforsking da han viste analyser av Østfolds attraktivitet under en konferanse i Sarpsborg nylig. Østfoldsamfunnet er under utbygging. Ikke bare i fysisk forstand, men på alle områder ønsker fylket å styrke sin attraktivitet. Helt sentralt i dette arbeidet står modeller og prosesser fra Telemarksforsking.

  03.02.2015

 • Ny kunstnerundersøkelse

  Antallet kunstnere i Norge fortsetter å vokse. Det gjør ikke deres inntekter. Dette er et av hovedfunnene Kunstnerundersøkelsen 2013, som Telemarksforsking nettopp har levert til Kulturdepartementet.

  28.01.2015

 • Kommunesammenslåing i Numedal?

  Vi har gjennomført en forstudie til arbeidet med kommunestruktur i Numedal - på oppdrag fra Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Formålet har vært å fremskaffe et godt nok grunnlag til å fatte vedtak om eventuelt å gå videre i et forprosjekt.

  21.01.2015

 • Sørfond gir resultater for filmskapere i utviklingsland

  I en stadig mer global filmindustri representerer Sørfond en liten, men effektiv stimulans for film-produksjon i utviklingsland.

  13.01.2015

 • Naturarven skaper verdier

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier i dag i en pressemelding seg fornøyd med resultatene fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper. Telemarksforsking har følgeevaluert programmet.

  22.12.2014

 • En etablert etablerertjeneste

  I flere norske fylker legges etablerertjenesten for tiden under lupen. Virker tjenesten etter hensikten? Hva kan bli bedre? I Buskerud fant vi en veletablert etablerertjeneste.

  13.11.2014

 • Skolene i Stange under lupen

  Den ferske rapporten om fremtidens skolestruktur i Stange kommune peker på tre mulige endringstiltak.

  05.11.2014

 • Bærekraftig stedsutvikling i Romania

  Telemarksforsking har fått et EØS-prosjekt i samarbeid med rumenske forskere og partnere i Norge. Prosjektet skal bidra til bærekraftig stedsutvikling og bred verdiskaping ved etablering av en geopark i Buzau-området i Romania.

  05.11.2014

 • PhD-disputas: Danseglede og hverdagsliv

  Telemarksforsker Heidi Stavrum disputerte fredag 26. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet». (Foto: Øystein Akselberg)

  18.09.2014