Nyheter

 • Kultursektoren møter Agenda 2030

  Hva skjer når kulturpolitikken og kultursektoren møter Agenda 2030 og kravene om bærekraftig omstilling? Dette spørsmålet belyses i en ny rapport fra Telemarksforsking.

  21.08.2023

 • Profesjonalitet og frivillighet

  Torsdag 17.08 lanseres rapporten Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet. Dette skjer på Arendalsuka.

  16.08.2023

 • Styring av kulturskolen

  Forskerne Ola Kveseth Berge og Mari Torvik Heian har sammen med Elin Angelo fra NTNU nylig publisert i tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education.

  03.07.2023

 • Hvordan tenker kommuner?

  Forskere ved Telemarksforsking har gjennomført noe de har snakket om lenge – de har publisert en bok.

  29.06.2023

 • Norsk – et samfunnsbærende språk

  Telemarksforsking har utredet alternativer for organisering av et forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk.

  23.06.2023

 • Årets Kulturrikets tilstand til Kulturytring Drammen

  Aktivisme og ytringsrom i kunst- og kulturfeltet, digitalisering og kunstig intelligens og kulturpolitikk og bærekraft, er temaer for årets Kulturrikets tilstand.

  15.06.2023

 • Da kulturminnevern ble miljøpolitikk

  Hvordan ble kulturminnevern til miljøsak og miljøpolitikk? Dette er det sentrale spørsmålet i en artikkel som nylig ble publisert av seniorforsker Anne-Sofie Hjemdahl.

  12.06.2023

 • Et partnerskap for nye Buskerud

  Telemarksforsking har nylig publisert en rapport som evaluerer Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud. Formålet var å hente ut erfaringer og læringspunkter som kan nyttiggjøres når det nye fylket skal etablere nye samarbeidsarenaer innen nærings- og kompetanseutvikling.

  02.06.2023

 • Digital kulturbruk blant ungdom

  I en nylig publisert artikkel om kulturbruk blant ungdom, påpeker seniorforskerne Ole Marius Hylland og Bård Kleppe viktigheten av å inkludere digital kultur i studier om kulturforbruk.

  23.05.2023

 • Telemarksforsking anbefaler kommunene å bruke startlån

  Politikere, administrasjon og de kommunale tjenestene må bli gjort kjent med startlånsordningen, viser ny rapport fra Telemarksforsking.

  12.05.2023

 • Utreder kulturbruk

  I tiden framover skal Telemarksforsking gjennomføre en kunnskapskartlegging knyttet til kulturbruk og kulturbegrep. Dette skjer på oppdrag for Kulturdirektoratet.

  10.05.2023

 • Kunstnernes inntekter er kartlagt

  Telemarksforsking har kartlagt kunstnernes inntekter for 2019. Undersøkelsen viser at flere kunstnergrupper har hatt en god inntektsutvikling de siste årene.

  20.04.2023

 • Til Roskilde for å studere co-creation

  Seniorforsker Ailin Aastvedt nyter våren i København. Hun har faglig opphold ved Roskilde Universitetet. Her skal hun være i tre måneder og studere co-creation.

  31.03.2023

 • Økonomien i barnehagesektoren 2021

  Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er tilbake på normalt nivå. Det viser analyser av kostnadene for barnehagesektoren i 2021.

  16.03.2023

 • Flerbrukslab i Rakkestad - en arena for samhandling og samskaping

  I Rakkestad involverer kommunen bredden av samfunnsaktører i sin utvikling. Gjennom samskaping har kommunen jobbet med hvordan en ny møteplass kan bidra til å gjøre Rakkestad til et mer attraktivt bosted.

  09.03.2023