Nyheter

 • Skolevegring handler om angst og sosialt ubehag

  Elever med nevroutviklings- eller psykiske diagnoser, strever med å finne seg til rette i skolen, viser en nylig publisert artikkel.

  21.02.2022

 • Samskapende prosesser: Hvordan komme i gang?

  Telemarksforsking arrangerer en webinarserie om samskaping i kommuner, i samarbeid med Stad kommune og Nordre Follo kommune.

  18.02.2022

 • A land of milk and honey

  Norsk kulturpolitikk bør beholde sin relasjon til den nordiske velferdsmodellen. Det konkluderer kulturforsker Ola Berge i en forskningsartikkel i den nyutgitte boka: Cultural Policy in the Nordic Welfare States.

  04.02.2022

 • Inn i arbeid for en grønnere framtid

  Hvordan kan man koble folk som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidet for et mer bærekraftig landbruk? Vi har utforsket mulighetene for dette i et forprosjekt.

  25.01.2022

 • Kapitalkostnader i kommunene

  Telemarksforsking har sett nærmere på beregningsgrunnlaget for utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene. Vi foreslår å videreføre praksisen med å holde kapitalkostnader utenom.

  19.01.2022

 • Alfredo og Katharina får masterstipend

  Telemarksforsking sine to masterstipend for våren 2022 går til Alfredo frå USN og Katharina frå NMBU.

  10.01.2022

 • Kunstnere under pandemien

  Den er store forskjeller i hvordan pandemien har påvirket kunstnernes inntekt og arbeidstid, viser foreløpige funn fra Kunstnerundersøkelsen.

  15.12.2021

 • Kulturelle blindsoner

  Hva er en turist, og er turisten en mulig kunde for kreativ næring? Dette spørsmålet blir belyst i en ny forskningsartikkel som kulturforsker Åsne Dahl Haugsevje har skrevet sammen med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

  13.12.2021

 • Midt-Telemark kommune på besøk

  07.12.2021

 • Stedlig, kroppslig og med følelser – Kulturvern innenfra!

  8. desember lanseres boka "Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra", med et seminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det er Telemarksforsknings Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe som er forfatterne bak boka.

  03.12.2021

 • «Tradisjon og destinasjon» – om sosial berekraft i villreinfjell

  Telemarkforsking og NINA har treft planken med eit forskingsprosjekt på fjellbygder, hytteturisme og villreinproblematikk.

  30.11.2021

 • Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden

  De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje? I boka "Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden" presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen.

  18.11.2021

 • Fremtidens kulturbruk blant barn og unge

  I dag holdes Kulturtankens store konferanse om barn og unges framtidige kulturbruk. Her presenterer seniorforsker Nanna Løkka hovedfunnene fra rapporten: Barn og unges kulturbruk. En kunnskapsgjennomgang.

  17.11.2021

 • Når kulturarv blir kart og matematikk

  Kulturarv kan drukne i miljøfaglige og økonomiske interesser i statlige konsekvensanalyser, viser en ny studie fra Telemarksforsking.

  05.11.2021

 • Fylkesbytte for Sveio?

  Telemarksforskning har utredet fordeler og ulemper for Sveio ved et eventuelt fylkesbytte fra Vestland til Rogaland. Samlet sett konkluderer vi med at fordelene ved et fylkesbytte ser ut til å være større enn ulempene.

  28.10.2021