Nyheter

 • Et europeisk perspektiv på verdier i kultursektoren

  16.-17. september 2021 møttes forskere fra sju europeiske land til workshop i Porto i Portugal.

  20.09.2021

 • Lavere lønnsomhet i barnehagesektoren

  17.09.2021

 • Ny direktør

  – Dette må vere den mest spennande jobben i Telemark, seier Olav Lahus, ny direktør ved Telemarksforsking.

  31.08.2021

 • Norsk fylleordbok

  Seniorforsker Ole Marius Hylland har nylig kommet med boka "Norsk fylleordbok. Nordmenns språklige fornemmelse for alkohol".

  23.08.2021

 • Amalie og Cecilie får masterstipend

  Telemarksforsking sine to masterstipend for høsten 2021 går til Amalie fra USN og Cecilie fra UiA.

  08.07.2021

 • Hvordan har covid-19 pandemien påvirket samfunnet?

  Telemarksforsking har kartlagt ulike måter covid-19 har påvirket oss på, alt fra kultursektoren og festivaler til utflytting fra Oslo og digitale møter.

  05.07.2021

 • På tide å sette pris på naturen?

  Seniorforsker Marianne Singsaas holdt innlegget "Hyttebygging: Et eksempel på bit for bit-utbygging med stor effekt til sammen" på DNT og WWF Verdens naturfond sitt webinar om naturavgift.

  23.06.2021

 • Finalist i Gnist-programmet

  Sør Arkitekter, Mat & Fat og Telemarksforsking sitt innovasjonskonsept for stedsutvikling i Vang kommune er blant finalistene i Gnist-programmet.

  22.06.2021

 • Bygda dansar!

  Folkedansprosjektet Bygda dansar har bidratt til økt positiv aktivitet rundt folkedans, men det har også vært interessekonflikter og utfordringer. Det viser vår evaluering av danseprosjektet som har reist fra fylke til fylke gjennom tjue år.

  10.06.2021

 • Fortsatt koronaflukt fra Oslo

  Oslo fikk rekordhøy utflytting i 4. kvartal 2020. Nå viser ferske tall at flukten fra Oslo har forsterket seg.

  09.06.2021

 • Erfaringer fra andelslandbruk

  Den største utfordringen for andelslandbrukene fremover er rekruttering av andelshavere. Det viser vår vurderingsrapport av arbeidet med andelslandbruk i Norge.

  04.06.2021

 • Digitale møter har muliggjort demokratiske beslutninger i krisetider

  Hva er effektene av digitale møter i folkevalgte organer? Det har Telemarksforsking sett på i en ny rapport.

  31.05.2021

 • Digital undervisning i kulturskolen

  Det er en utbredt ambivalens blant rektorer, lærere, elever og foresatte i kulturskolen når det kommer til digital undervisning. I en ny rapport anbefales det å legge vekt på å utvikle en digital kulturskoledidaktikk.

  25.05.2021

 • Covid-19 og kultursektoren: krise?

  De nordiske kultursektorene har blitt hardt rammet av covid-19-pandemien. Selv om smitteverntiltakene har blitt praktisert noe ulikt, er det mange likheter mellom de nordiske landene når vi ser på hvordan kultursektoren har blitt påvirket.

  12.05.2021

 • Olav Lahus er tilsatt som ny direktør

  Et enstemmig styre vedtok fredag 7.5.21 å tilsette Olav Lahus som ny direktør for Telemarksforsking. Han tiltrer i sin nye jobb 16.8.21 og avløser da Karl Gunnar Sanda som har vært direktør siden 2003.

  10.05.2021