Nyheter

 • Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi utredet en metode for å beregne befolkningsutviklingens betydning for utgiftene til kommunale tjenester.

  05.02.2016

 • Kunstløftet - ambisiøst testlaboratorium

  Telemarksforskings evaluering av Kunstløftets andre fase konkluderer med at satsingen langt på vei har lyktes i sitt ambisiøse forsøk på å forene kompromissløse kunstpraksiser med en målgruppe-tenkning omkring barn og unge som publikum og deltakere.

  28.01.2016

 • Gode skussmål for DKS i Buskerud

  Ungdomsskoleelever og -ansatte i Buskerud gir Den kulturelle skolesekken (DKS) gode skussmål. Samtidig er det noen utfordringer, blant annet når det gjelder tilpasning til målgruppen og integreringen av DKS-tilbudet i undervisningen.

  20.01.2016

 • Kulturproduksjonen øker, formidlingen synker

  Det viser tall fra Norsk kulturindeks 2015, som gir oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker.

  01.12.2015

 • Danskene interessert i attraktivitetsmodellen

  Den danske tenketanken URBAN har vært hos Telemarksforsking for å søke svar på "Landdistriktsudvikling der virker".

  12.11.2015

 • Forslag til ny kommunestruktur på Nordmøre

  Etter en helhetlig vurdering på bakgrunn av målene i kommunereformen knyttet til samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati, foreslår vi en framtidig kommunestruktur på Nordmøre som består av fem kommuner.

  10.11.2015

 • Utfordringer for Akershusmuseene

  Det er ikke bare kommunesektoren som gjennomgår store strukturendringer. De siste femten årene har en rekke museer blitt slått sammen til større enheter. Akershusmuseet er et av disse. Telemarksforsking har evaluert Akershusmuseet og peker på at museet har en rekke utfordringer.

  26.10.2015

 • Leverer kunnskap om andelslandbruk

  Det er stor etterspørsel etter kunnskap om andelslandbruk. Christine Hvitsand har vært på turne på Vestlandet.

  23.10.2015

 • Kraftsentre for brukermedvirkning?

  De 6 brukerstyrte sentrene innen psykisk helsefeltet får svært mye ut av tilskuddet de får fra Helsedirektoratet. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Telemarksforsking.

  12.10.2015

 • Look to LUK

  Etter fem år med følgeevaluering av programmet LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) avslutter vi med å gi departementet, fylkeskommunene og kommunene åtte råd på vegen videre.

  10.09.2015