Nyheter

 • Ny evaluering: Operasjon operanasjon

  Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert den statlige satsningen på region- og distriktsopera. Resultatene presenteres i rapporten Operasjon operanasjon. Rapporten konkluderer med at det er store forskjeller mellom institusjonene, både i profil og kvalitet.

  04.05.2016

 • Doktorgrad om rettferdighet på arbeidsplassen

  Vi gratulerer Elisabeth Enoksen som 22.04.16 forsvarte sin ph.d.-avhandling ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Stavanger, med prøveforelesning og disputas.

  22.04.2016

 • Skal forske på framtidas reisematvanar

  SVAI-gruppen har bedt Telemarksforsking og framtidsforskere fra Kairos Future i Stockholm finne ut hva som blir framtidas matvaner for folk på reise.

  18.03.2016

 • En ny kirkelyd?

  Telemarksforsking har gjennomført et forskningsoppdrag for Kulturrådet om norsk kirkemusikk. Resultatene fra forskningen presenteres i boka En ny kirkelyd. Boka lanseres på et seminar på Union Scene i Drammen 31. mars.

  17.03.2016

 • Barnehagekostnader i kommunale versus private barnehager

  Telemarksforsking har for femte året på rad gjennomført slike kostnadsanalyser på barnehagefeltet. I 2014 var det kostnadsnivået i kommunale barnehager som økte mest.

  14.03.2016

 • Til Bø i bil som går på matavfall og husdyrgjødsel

  … for å gasse i gang prosjektet som skal se på metoder for bedre miljøholdninger og miljøvennlige handlinger.

  10.02.2016

 • Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

  På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi utredet en metode for å beregne befolkningsutviklingens betydning for utgiftene til kommunale tjenester.

  05.02.2016

 • Kunstløftet - ambisiøst testlaboratorium

  Telemarksforskings evaluering av Kunstløftets andre fase konkluderer med at satsingen langt på vei har lyktes i sitt ambisiøse forsøk på å forene kompromissløse kunstpraksiser med en målgruppe-tenkning omkring barn og unge som publikum og deltakere.

  28.01.2016

 • Gode skussmål for DKS i Buskerud

  Ungdomsskoleelever og -ansatte i Buskerud gir Den kulturelle skolesekken (DKS) gode skussmål. Samtidig er det noen utfordringer, blant annet når det gjelder tilpasning til målgruppen og integreringen av DKS-tilbudet i undervisningen.

  20.01.2016

 • Kulturproduksjonen øker, formidlingen synker

  Det viser tall fra Norsk kulturindeks 2015, som gir oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker.

  01.12.2015