Nyheter

 • Kultursektoren i et digitalt laboratorium

  Kulturforsker Ole Marius Hylland gjorde digitalt feltarbeid i pandemiens 100 første dager. Han fant at de digitale utprøvingene i kultursektoren bare skapte midlertidige endringer.

  18.10.2021

 • Nye regionale løsninger for økologisk mat

  Ordningen Grønn Parallell har mer lokal og direkte omsetning av økologisk mat som mål. Erfaringene fra uttestingen av ordningen presenteres nå i en ny rapport.

  14.10.2021

 • Rammer for kunst

  SEANSE – senter for kunstproduksjon ved Høyskolen i Volda har et svakt organisatorisk grunnlag. Det er også ubalanse mellom senterets nasjonale og internasjonale ambisjoner og dets relativt svake styringsdokumenter. Det viser en evaluering utført av Telemarksforskning.

  27.09.2021

 • Kultur og bærekraft

  Det er store kunnskapshull knyttet til temaet kultur og bærekraft. Det viser en gjennomgang gjort av Telemarksforsking.

  22.09.2021

 • Et europeisk perspektiv på verdier i kultursektoren

  16.-17. september 2021 møttes forskere fra sju europeiske land til workshop i Porto i Portugal.

  20.09.2021

 • Lavere lønnsomhet i barnehagesektoren

  17.09.2021

 • Ny direktør

  – Dette må vere den mest spennande jobben i Telemark, seier Olav Lahus, ny direktør ved Telemarksforsking.

  31.08.2021

 • Norsk fylleordbok

  Seniorforsker Ole Marius Hylland har nylig kommet med boka "Norsk fylleordbok. Nordmenns språklige fornemmelse for alkohol".

  23.08.2021

 • Amalie og Cecilie får masterstipend

  Telemarksforsking sine to masterstipend for høsten 2021 går til Amalie fra USN og Cecilie fra UiA.

  08.07.2021

 • Hvordan har covid-19 pandemien påvirket samfunnet?

  Telemarksforsking har kartlagt ulike måter covid-19 har påvirket oss på, alt fra kultursektoren og festivaler til utflytting fra Oslo og digitale møter.

  05.07.2021

 • Familiemangfold i barnehagen

  Hvordan kan barnehagen speile og synliggjøre familiemangfold, sett i lys av antiundertrykkende pedagogikk?

  24.06.2021

 • På tide å sette pris på naturen?

  Seniorforsker Marianne Singsaas holdt innlegget "Hyttebygging: Et eksempel på bit for bit-utbygging med stor effekt til sammen" på DNT og WWF Verdens naturfond sitt webinar om naturavgift.

  23.06.2021

 • Finalist i Gnist-programmet

  Sør Arkitekter, Mat & Fat og Telemarksforsking sitt innovasjonskonsept for stedsutvikling i Vang kommune er blant finalistene i Gnist-programmet.

  22.06.2021

 • Bygda dansar!

  Folkedansprosjektet Bygda dansar har bidratt til økt positiv aktivitet rundt folkedans, men det har også vært interessekonflikter og utfordringer. Det viser vår evaluering av danseprosjektet som har reist fra fylke til fylke gjennom tjue år.

  10.06.2021

 • Fortsatt koronaflukt fra Oslo

  Oslo fikk rekordhøy utflytting i 4. kvartal 2020. Nå viser ferske tall at flukten fra Oslo har forsterket seg.

  09.06.2021