Nyheter

 • Til Roskilde for å studere co-creation

  Seniorforsker Ailin Aastvedt nyter våren i København. Hun har faglig opphold ved Roskilde Universitetet. Her skal hun være i tre måneder og studere co-creation.

  31.03.2023

 • Økonomien i barnehagesektoren 2021

  Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er tilbake på normalt nivå. Det viser analyser av kostnadene for barnehagesektoren i 2021.

  16.03.2023

 • Flerbrukslab i Rakkestad - en arena for samhandling og samskaping

  I Rakkestad involverer kommunen bredden av samfunnsaktører i sin utvikling. Gjennom samskaping har kommunen jobbet med hvordan en ny møteplass kan bidra til å gjøre Rakkestad til et mer attraktivt bosted.

  09.03.2023

 • Et sted for kunstnere

  Satsingen "Kunstnerbyen Skien" har i hovedsak fungert godt, og Skien har blitt en bedre by å bo i for kunstnere enn før satsingen. Dette viser en ny rapport fra Telemarksforsking.

  24.02.2023

 • STYRKer småskala økologisk grønt

  I de tre kommende årene skal Telemarksforsking jobbe med forsknings- og utviklingsprosjektet STYRK som skal bidra til å styrke økologisk grønnsaksproduksjon. Prosjektet har fått innvilget midler fra Landbruksdirektoratet.

  21.02.2023

 • Hvilket kompetansebehov har næringslivet i øvre Telemark?

  Telemarksforsking har kartlagt kompetansebehov i små og mellomstore bedrifter i ni kommuner i Vestfold og Telemark fylke innenfor bransjene bygg og anlegg samt reiseliv.

  13.02.2023

 • Heidi og Ina får masterstipend

  Telemarksforskings to masterstipend for våren 2023 går til Heidi Kvale ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Ina Koller ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

  07.02.2023

 • Regine har begynt hos oss!

  I midten av januar begynte Regine Sønderland Saga som forsker ved Telemarksforsking. Vi har intervjuet henne etter et par uker på jobb.

  02.02.2023

 • Barns bosted og medvirkning

  Delt bosted for barn forutsetter harmoni og gode relasjoner mellom foreldrene. 63 prosent av foreldre som ikke bor sammen sier at barna ikke har påvirkning på bostedsløsningen.

  27.01.2023

 • Å bygge bru på dugnad

  Hvordan kan frivillig kulturvernarbeid bidra til sosial verdiskaping, og hvordan kan kulturmiljø brukes som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid?

  24.01.2023

 • Velkommen til kulturpolitisk årskavalkade

  Tirsdag 7. februar inviterer forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking til en dag med digitale foredrag. Her presenterer vi høydepunkter fra forskningsåret 2022.

  20.01.2023

 • Innovasjon i offentlig sektor

  Innovasjon er et populært ord både innenfor og utenfor offentlig sektor. Nylig publiserte Telemarkforskings Ailin Aastvedt sin første PhD-artikkel om innovasjon i det nystartede tidsskriftet Nordic Journal of innovation in the public sector.

  16.01.2023

 • Trond Erik har ledet inntektssystemutvalget for fylkeskommunene

  2. desember 2022 leverte ekspertutvalget sin rapport om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene til Kommunal- og distriktsdepartementet. Utvalget ble ledet av Telemarksforskings Trond Erik Lunder. Vi har intervjuet han om arbeidet.

  10.01.2023

 • Barn og unges kulturdeltakelse i et likestillings-, mangfolds- og inkluderingsperspektiv

  Telemarksforsking og Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet blir samarbeidspartnere i et nytt forskningsprosjekt om barn og unges kulturdeltakelse i et utvidet likestillingsperspektiv.

  03.01.2023

 • Marianne har fått prestisjefylt stipend!

  Seniorforsker Marianne Singsaas har blitt tildelt Fulbright Research Award og skal høsten 2023 tilbringe 3 måneder ved Cornell University i USA.

  29.12.2022