Nyheter

 • Forskningssamarbeid om bærekraftig mat til barn og unge

  Telemarksforsking er samarbeidspartner i to nye forskningsprosjekter om lokalprodusert og økologisk mat til barn og unge.

  15.09.2023

 • Konferanse: Hvordan få til samskaping i praksis?

  I 3 år har Stad og Nordre Follo arbeidet for å bli mer samskapende kommuner, sammen med Telemarksforsking og TINKR. Nå er tiden kommet for å formidle erfaringer og kunnskap fra kommunene, og du er invitert!

  13.09.2023

 • Attraktive Nord-Norge? Analyser av flyttemønstre og arbeidsplasser

  Nord-Norge ville hatt en stor nedgang i folketallet i 2022 uten innvandringen av ukrainske flyktninger. Dette viser nye tall fra Telemarksforskings regionale analyser av Nord-Norge.

  08.09.2023

 • Virkemidler og nettverk for kreativ næring

  I to nylig oppstartede prosjekter skal Telemarksforsking kartlegge kulturelle og kreative næringers nettverk og deres behov for offentlige virkemidler.

  01.09.2023

 • Kultursektoren møter Agenda 2030

  Hva skjer når kulturpolitikken og kultursektoren møter Agenda 2030 og kravene om bærekraftig omstilling? Dette spørsmålet belyses i en ny rapport fra Telemarksforsking.

  21.08.2023

 • Profesjonalitet og frivillighet

  Torsdag 17.08 lanseres rapporten Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet. Dette skjer på Arendalsuka.

  16.08.2023

 • Styring av kulturskolen

  Forskerne Ola Kveseth Berge og Mari Torvik Heian har sammen med Elin Angelo fra NTNU nylig publisert i tidsskriftet Journal for Research in Arts and Sports Education.

  03.07.2023

 • Hvordan tenker kommuner?

  Forskere ved Telemarksforsking har gjennomført noe de har snakket om lenge – de har publisert en bok.

  29.06.2023

 • Norsk – et samfunnsbærende språk

  Telemarksforsking har utredet alternativer for organisering av et forsknings- og utviklingsmiljø for norsk språk.

  23.06.2023

 • Årets Kulturrikets tilstand til Kulturytring Drammen

  Aktivisme og ytringsrom i kunst- og kulturfeltet, digitalisering og kunstig intelligens og kulturpolitikk og bærekraft, er temaer for årets Kulturrikets tilstand.

  15.06.2023

 • Da kulturminnevern ble miljøpolitikk

  Hvordan ble kulturminnevern til miljøsak og miljøpolitikk? Dette er det sentrale spørsmålet i en artikkel som nylig ble publisert av seniorforsker Anne-Sofie Hjemdahl.

  12.06.2023

 • Et partnerskap for nye Buskerud

  Telemarksforsking har nylig publisert en rapport som evaluerer Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud. Formålet var å hente ut erfaringer og læringspunkter som kan nyttiggjøres når det nye fylket skal etablere nye samarbeidsarenaer innen nærings- og kompetanseutvikling.

  02.06.2023

 • Digital kulturbruk blant ungdom

  I en nylig publisert artikkel om kulturbruk blant ungdom, påpeker seniorforskerne Ole Marius Hylland og Bård Kleppe viktigheten av å inkludere digital kultur i studier om kulturforbruk.

  23.05.2023

 • Telemarksforsking anbefaler kommunene å bruke startlån

  Politikere, administrasjon og de kommunale tjenestene må bli gjort kjent med startlånsordningen, viser ny rapport fra Telemarksforsking.

  12.05.2023

 • Utreder kulturbruk

  I tiden framover skal Telemarksforsking gjennomføre en kunnskapskartlegging knyttet til kulturbruk og kulturbegrep. Dette skjer på oppdrag for Kulturdirektoratet.

  10.05.2023