Nyheter

 • Et partnerskap for nye Buskerud

  Telemarksforsking har nylig publisert en rapport som evaluerer Partnerskap for næring og kunnskap Buskerud. Formålet var å hente ut erfaringer og læringspunkter som kan nyttiggjøres når det nye fylket skal etablere nye samarbeidsarenaer innen nærings- og kompetanseutvikling.

  02.06.2023

 • Digital kulturbruk blant ungdom

  I en nylig publisert artikkel om kulturbruk blant ungdom, påpeker seniorforskerne Ole Marius Hylland og Bård Kleppe viktigheten av å inkludere digital kultur i studier om kulturforbruk.

  23.05.2023

 • Telemarksforsking anbefaler kommunene å bruke startlån

  Politikere, administrasjon og de kommunale tjenestene må bli gjort kjent med startlånsordningen, viser ny rapport fra Telemarksforsking.

  12.05.2023

 • Utreder kulturbruk

  I tiden framover skal Telemarksforsking gjennomføre en kunnskapskartlegging knyttet til kulturbruk og kulturbegrep. Dette skjer på oppdrag for Kulturdirektoratet.

  10.05.2023

 • Kunstnernes inntekter er kartlagt

  Telemarksforsking har kartlagt kunstnernes inntekter for 2019. Undersøkelsen viser at flere kunstnergrupper har hatt en god inntektsutvikling de siste årene.

  20.04.2023

 • Til Roskilde for å studere co-creation

  Seniorforsker Ailin Aastvedt nyter våren i København. Hun har faglig opphold ved Roskilde Universitetet. Her skal hun være i tre måneder og studere co-creation.

  31.03.2023

 • Økonomien i barnehagesektoren 2021

  Kostnadsforskjellen mellom kommunale og private barnehager er tilbake på normalt nivå. Det viser analyser av kostnadene for barnehagesektoren i 2021.

  16.03.2023

 • Flerbrukslab i Rakkestad - en arena for samhandling og samskaping

  I Rakkestad involverer kommunen bredden av samfunnsaktører i sin utvikling. Gjennom samskaping har kommunen jobbet med hvordan en ny møteplass kan bidra til å gjøre Rakkestad til et mer attraktivt bosted.

  09.03.2023

 • Et sted for kunstnere

  Satsingen "Kunstnerbyen Skien" har i hovedsak fungert godt, og Skien har blitt en bedre by å bo i for kunstnere enn før satsingen. Dette viser en ny rapport fra Telemarksforsking.

  24.02.2023

 • STYRKer småskala økologisk grønt

  I de tre kommende årene skal Telemarksforsking jobbe med forsknings- og utviklingsprosjektet STYRK som skal bidra til å styrke økologisk grønnsaksproduksjon. Prosjektet har fått innvilget midler fra Landbruksdirektoratet.

  21.02.2023

 • Hvilket kompetansebehov har næringslivet i øvre Telemark?

  Telemarksforsking har kartlagt kompetansebehov i små og mellomstore bedrifter i ni kommuner i Vestfold og Telemark fylke innenfor bransjene bygg og anlegg samt reiseliv.

  13.02.2023

 • Heidi og Ina får masterstipend

  Telemarksforskings to masterstipend for våren 2023 går til Heidi Kvale ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Ina Koller ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

  07.02.2023

 • Regine har begynt hos oss!

  I midten av januar begynte Regine Sønderland Saga som forsker ved Telemarksforsking. Vi har intervjuet henne etter et par uker på jobb.

  02.02.2023

 • Barns bosted og medvirkning

  Delt bosted for barn forutsetter harmoni og gode relasjoner mellom foreldrene. 63 prosent av foreldre som ikke bor sammen sier at barna ikke har påvirkning på bostedsløsningen.

  27.01.2023

 • Å bygge bru på dugnad

  Hvordan kan frivillig kulturvernarbeid bidra til sosial verdiskaping, og hvordan kan kulturmiljø brukes som ressurs i lokalt og regionalt utviklingsarbeid?

  24.01.2023