Nyheter

 • Alfredo og Katharina får masterstipend

  Telemarksforsking sine to masterstipend for våren 2022 går til Alfredo frå USN og Katharina frå NMBU.

  10.01.2022

 • Kunstnere under pandemien

  Den er store forskjeller i hvordan pandemien har påvirket kunstnernes inntekt og arbeidstid, viser foreløpige funn fra Kunstnerundersøkelsen.

  15.12.2021

 • Kulturelle blindsoner

  Hva er en turist, og er turisten en mulig kunde for kreativ næring? Dette spørsmålet blir belyst i en ny forskningsartikkel som kulturforsker Åsne Dahl Haugsevje har skrevet sammen med forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

  13.12.2021

 • Midt-Telemark kommune på besøk

  07.12.2021

 • Stedlig, kroppslig og med følelser – Kulturvern innenfra!

  8. desember lanseres boka "Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra", med et seminar på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Det er Telemarksforsknings Nanna Løkka, Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe som er forfatterne bak boka.

  03.12.2021

 • «Tradisjon og destinasjon» – om sosial berekraft i villreinfjell

  Telemarkforsking og NINA har treft planken med eit forskingsprosjekt på fjellbygder, hytteturisme og villreinproblematikk.

  30.11.2021

 • Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden

  De siste ti årene har strømmetjenester og digitale plattformer nærmest overtatt distribusjonen av innspilt musikk. Hva har det gjort med norsk musikkbransje? I boka "Fra plate til plattform – norsk musikk ut i verden" presenteres forskning på hvordan artister, musikere, komponister og ulike mellomledd i norsk musikkbransje håndterer den digitale hverdagen.

  18.11.2021

 • Fremtidens kulturbruk blant barn og unge

  I dag holdes Kulturtankens store konferanse om barn og unges framtidige kulturbruk. Her presenterer seniorforsker Nanna Løkka hovedfunnene fra rapporten: Barn og unges kulturbruk. En kunnskapsgjennomgang.

  17.11.2021

 • Når kulturarv blir kart og matematikk

  Kulturarv kan drukne i miljøfaglige og økonomiske interesser i statlige konsekvensanalyser, viser en ny studie fra Telemarksforsking.

  05.11.2021

 • Fylkesbytte for Sveio?

  Telemarksforskning har utredet fordeler og ulemper for Sveio ved et eventuelt fylkesbytte fra Vestland til Rogaland. Samlet sett konkluderer vi med at fordelene ved et fylkesbytte ser ut til å være større enn ulempene.

  28.10.2021

 • Kultursektoren i et digitalt laboratorium

  Kulturforsker Ole Marius Hylland gjorde digitalt feltarbeid i pandemiens 100 første dager. Han fant at de digitale utprøvingene i kultursektoren bare skapte midlertidige endringer.

  18.10.2021

 • Nye regionale løsninger for økologisk mat

  Ordningen Grønn Parallell har mer lokal og direkte omsetning av økologisk mat som mål. Erfaringene fra uttestingen av ordningen presenteres nå i en ny rapport.

  14.10.2021

 • Familiemangfold i barnehagen

  Hvordan kan barnehagen speile og synliggjøre familiemangfold, sett i lys av antiundertrykkende pedagogikk?

  01.10.2021

 • Rammer for kunst

  SEANSE – senter for kunstproduksjon ved Høyskolen i Volda har et svakt organisatorisk grunnlag. Det er også ubalanse mellom senterets nasjonale og internasjonale ambisjoner og dets relativt svake styringsdokumenter. Det viser en evaluering utført av Telemarksforskning.

  27.09.2021

 • Kultur og bærekraft

  Det er store kunnskapshull knyttet til temaet kultur og bærekraft. Det viser en gjennomgang gjort av Telemarksforsking.

  22.09.2021