Nyheter

 • Vi har fått en ny doktor

  Hanna Nyborg Storm disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Cultural Institutions and attractiveness – How cultural institutions contribute to the development of regions and local communities». Vi har intervjuet henne.

  17.11.2022

 • Hva er kompetansemegling?

  - Kompetansemegling handler om å mobilisere næringslivet til å bruke forskning når de jobber med innovasjon.

  14.11.2022

 • Fortellinger om kunstnerliv.

  I 1999 intervjuet Per Mangset kunstnerstudenter. 20 år etter ble de intervjuet igjen om sitt kunstnerliv. Det har det blitt bok av.

  09.11.2022

 • Startlånsordningen i kommunene

  På oppdrag fra Husbanken skal Telemarksforsking se nærmere på kommunenes praksis knyttet til startlånsordningen

  28.10.2022

 • Webinar om samskaping

  17.november arrangerer Telemarksforsking et webinar om samskaping med tittelen «Samskaping – hvorfor, hva og hvordan?» Foredragsholder er Jacob Torfing

  28.09.2022

 • Rebekka har begynt hos oss

  I august begynte Rebekka Svartebekk Myhrer her ved Telemarksforsking. Vi har intervjuet henne etter noen uker på jobb.

  20.09.2022

 • Vi har fått ny doktor

  Åsne Dahl Haugsevje disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Blindsoner og brobyggere: Verdsettelse av arbeid i kreativ næring». Vi har intervjuet henne.

  07.09.2022

 • Moderne familier møter barnehagen i ny bok

  Hva er familie? Dette er et av spørsmålene Telemarksforskings Monica Bjerklund stiller i en ny bok om familieformer i dagens samfunn.

  06.09.2022

 • Telemarksforsking skal undersøke sosial bærekraft og verdiskaping i villreinfjell

  Prosjektet «Tradisjon og destinasjon» videreføres. Prosjektet undersøker hvordan lokalsamfunn kan legge til rette for bærekraftig verdiskaping i villreinfjell ved å arbeide med sosial bærekraft.

  02.09.2022

 • Er det rom for kultur i norske kommuner?

  Både ja og nei, i følge undersøkelsen vi har gjort av bruken av, og behovet for, kulturlokaler i 17 kommuner.

  01.09.2022

 • Få målbare effekter av omstillingsprogrammet

  Omstillingsprogrammet fører ikke til målbare effekter på arbeidsplassutviklingen, til tross for gode erfaringer i kommunene. Styrking av lokal utviklingsevne bør heller være hovedmålet.

  29.08.2022

 • Hvordan kan Nore og Uvdal bli en attraktiv kommune?

  Nore og Uvdal har store utfordringer med en synkende og aldrende befolkning, økende fødselsunderskudd og til dels svak samarbeidskultur. Samtidig er stoltheten over kommunen stor og mange innbyggere og fritidsbeboere ivrer for å bidra til en positiv utvikling.

  25.08.2022

 • Pioneren Turnéorganisasjonen har fått sin historie

  I tredve år drev Turnéorganisasjonen med kunstformidling til barn og unge i Hedmark. Nå har Turneorganisasjonen fått sin historie.

  19.08.2022

 • Telemarksforsking på Arendalssuka

  Arendalsuka (15.-19. august) er i gang og fire forskere fra Telemarksforsking presenterer rapporter og deltar i debatter og på seminar.

  16.08.2022

 • Hege får masterstipend

  Telemarksforsking sitt masterstipend for hausten 2022 går til Hege ved Nord Universitet.

  05.07.2022