Nyheter

 • Vi har fått en ny doktor!

  Charlotte Sørensen disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Annektering og identitetsforsterkning: En casestudie om internasjonalisering av høyere utdanning» ved Karlstads Universitet. Disputasen fant sted på Høyskolen i Østfold. Vi har intervjuet henne.

  01.12.2023

 • Vi har fått en ny doktor!

  Christine Hvitsand disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Participatory and collaborative approaches in sustainability transitions: Niche innovations in agri-food systems”. Vi har intervjuet henne.

  29.11.2023

 • Line har begynt hos oss!

  I begynnelsen av november begynte Line Elise Holmboe som forsker ved Telemarksforsking. Vi har intervjuet henne etter noen uker på jobb.

  27.11.2023

 • Et laboratorium for kunstnermøter

  Hvilke erfaringer er gjort etter tre år med DKS-LAB for visuell kunst? En ny rapport fra Telemarksforsking belyser dette og løfter fram læringspunkter for det videre arbeidet.

  24.11.2023

 • Se konferanse om samskaping digitalt her

  20.11.2023

 • Vi har fått ny direktør

  Denne høsten tiltrådte Ailin Aastvedt som ny direktør for Telemarksforsking.

  07.11.2023

 • Vil du skrive masteroppgave om Oslofjorden?

  Prosjektet COASTREC (FRIKYST på norsk) skal støtte opp under Norges første helhetlige handlingsplan for Oslofjorden. I prosjektet skal vi undersøke hvilken rolle og hvilket potensial frivillige organisasjoner og frivillighet har i arbeidet med å endre fritidsbruk av kysten i en mer bærekraftig retning.

  30.10.2023

 • "Små midler kan skape store endringer"

  Det konstanterer Telemarksforskings seniorforsker Nanna Løkka, etter å ha besøkt den Bulgarske kommunen Elena i forbindelse med avslutningen av EØS-prosjektet GALOP.

  26.10.2023

 • Grønt skifte og forskingspolitikk i fokus for instituttsamling

  Rammene for å drive forskning i regionene er i ferd med å bli snevret inn i en tid da det burde være omvendt. Da lederne for de fem samfunnsvitenskaplige, regionale instituttene kom sammen i Sogndal 18.-19. oktober, stod derfor forskingspolitikk og instituttene sin rolle i det grønne skiftet i fokus.

  23.10.2023

 • Bidrar bruk av sosiale medier til økt rusbruk blant jenter?

  Risikofylt rusbruk blant jenter har økt med 3 prosent fra 2019 til 2022. Økning i bruk av sosiale medier kan være en forklaring på den økte rusbruken.

  19.10.2023

 • Oslo på topp i Norsk Kulturindeks 2022

  Etter mange år der Røros har toppet Norsk Kulturindeks har vi nå en ny kommune på topp, Oslo.

  29.09.2023

 • Forskningssamarbeid om bærekraftig mat til barn og unge

  Telemarksforsking er samarbeidspartner i to nye forskningsprosjekter om lokalprodusert og økologisk mat til barn og unge.

  15.09.2023

 • Konferanse: Hvordan få til samskaping i praksis?

  I 3 år har Stad og Nordre Follo arbeidet for å bli mer samskapende kommuner, sammen med Telemarksforsking og TINKR. Nå er tiden kommet for å formidle erfaringer og kunnskap fra kommunene, og du er invitert!

  13.09.2023

 • Attraktive Nord-Norge? Analyser av flyttemønstre og arbeidsplasser

  Nord-Norge ville hatt en stor nedgang i folketallet i 2022 uten innvandringen av ukrainske flyktninger. Dette viser nye tall fra Telemarksforskings regionale analyser av Nord-Norge.

  08.09.2023

 • Virkemidler og nettverk for kreativ næring

  I to nylig oppstartede prosjekter skal Telemarksforsking kartlegge kulturelle og kreative næringers nettverk og deres behov for offentlige virkemidler.

  01.09.2023