Nyheter

 • Folkemusikk i fortid, notid og framtid

  Fredag 9. august: seminar på Telemarksfestilvalen

  08.08.2019

 • Desse får masterstipend hausten 2019

  08.08.2019

 • Pasjon og resignasjon

  Telemarksforsking har evaluert museumsreformen i Buskerud.

  19.06.2019

 • 20 indikatorer for Horten

  Telemarksforsking har utarbeidet et indikatorsett som skal gi den politiske og administrative ledelsen i Horten kommune mulighet til å «overvåke» om man er på rett vei for å nå de langsiktige hovedmålene i kommunens samfunnsplan.

  18.06.2019

 • Ressurskrevende tjenester evalueres

  Vi skal vurdere toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringsordningen for personer med psykisk utviklingshemming.

  13.06.2019

 • Museenes samfunnsrolle

  Hvilke samfunnsroller har de norske museene? Hvordan har den store museumsreformen påvirket museenes arbeid? Og går det an å tenke nytt rundt hva et museum er og skal være?

  12.06.2019

 • Engasjement og arrangement

  Ny bok om konsertarrangører fra tre av våre forskere.

  11.06.2019

 • Ny Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

  Vi skal utarbeide kunnskapsgrunnlaget

  30.05.2019

 • Med sykkel til suksess

  Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, næringsutvikling og for reiselivet etter at de satte i gang en stor satsing på sykkel, med ambisjon om å bli Nordens ledende sykkeldestinasjon.

  28.05.2019

 • Krevende for små generalistkommuner

  Små kommuner har problemer med å fylle rollen som generalistkommuner, og dette er en utfordring som ser ut til å forsterke seg i årene som kommer.

  13.05.2019