Nye skattetall harmonerer med våre prognoser

desember 18, 2019Evalueringer og utredninger Kommunal- og velferdsforsking

Gir kommunene treffsikre økonomiske råd

Telemarksforsking bistår mange kommuner på økonomi. Som en del av vårt analyse- og formidlingsarbeid på kommuneøkonomifeltet følger vi utvikling i kommunal skatteinngang tett. Skattetallene etter november viser at det ser ut til å bli merskatteinntekter for kommunene på rundt 1,2 mrd. kr i 2019 sammenlignet med Regjeringens anslag fra statsbudsjettet. Skattetallene etter november harmonerer veldig godt med de prognosene som Telemarksforsking tidligere har formidlet. https://kommunal-rapport.no/okonomi/2019/12/vanvittig-skattevekst-i-november

Med bakgrunn i skattetallene etter november kan vi gi en meget god indikasjon på samlet skattevekst for kommunene i år, samt utarbeide oppdaterte prognoser for skatt og inntektsutjevning for den enkelte kommune.

 

Telemarksforsking er ledende i landet når det gjelder kommunalforsking og kommuneøkonomi. Vi har gjennom flere år hatt rammeavtaler med mange kommuner på økonomifeltet. Innenfor et slikt rammeavtale-konsept formidler vi praktisk budsjettinformasjon og er kommunenes forlengede arm og kvalitetssikrer på kommunaløkonomiske temaer generelt. For tiden har vi rammeavtale med over 50 kommuner.