Nye rapporter fra Norsk kulturindeks

mars 1, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

Rapporter om lokalt kulturliv i 11 kommuner og 3 fylker er nå klare.

 

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i alle norske kommuner, regioner og fylker.

Hvert år lager vi rapporter på oppdrag fra enkeltkommuner og -fylker. Disse inneholder detaljerte beskrivelser og analyser av kulturlivet i den aktuelle kommunen/fylket og et utvalg sammenligningskommuner/fylker. Basert på de nyeste dataene fra Norsk kulturindeks 2020, har vi nå laget rapporter for 11 kommuner og 3 fylkeskommuner som er tilgjengelige for nedlasting.

 

Hvilke forutsetninger har kommunene?

Data fra Norsk kulturindeks har blitt brukt til å se på hvilke forutsetninger kommunene har for å være en kommune med mye aktivitet og mange tilbud innenfor kultursektoren. Her spiller både demografiske faktorer som utdanningsnivå, alderssammensetning eller befolkningsstørrelse inn, men innsatsfaktorer som kommunal pengebruk har også noe å si. Rapportene viser hvordan kommunene scorer i forhold til hva som er forventet.

 

Pengebruk i kulturskolen

Ser vi for eksempel på kategorien kulturskole, finner vi at elevtimer i kulturskolen i all hovedsak henger sammen med hvor mye penger kommunen bruker på kulturskole. I tillegg ser vi at mindre kommuner ser ut til å få noe flere undervisningstimer ut av pengene enn store. Dette kan skyldes at store kommuner har større utgifter til eksempelvis lokaler.

– Namsos får igjen flere elevtimer enn hva pengebruken skulle tilsi, noe som skiller Namsos fra flere av de andre kommunene det har blitt skrevet rapporter for, forteller forskningsassistent Roy Aulie Jacobsen, som har skrevet flesteparten av kulturindeksrapportene.

 

Sjekk ut din kommune

Vi har laget en egen nettside for Norsk kulturindeks hvor du kan finne overordnede tall for din kommune/ditt fylke.