Joe Shillington / Unsplash

Ny Stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

mai 30, 2019Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Vi skal utarbeide kunnskapsgrunnlaget

Kulturdepartementet har satt i gang et arbeid med stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, og Telemarksforsking har fått oppdraget med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag til denne.

Oppdraget er to-delt:

1) en kunnskapsgjennomgang og analyse av barne- og ungdomskultur som del av hverdagslivet til barn og unge, og

2) er en kartlegging og analyse av barne- og ungdomskultur som et politikkområde på lokalt og regionalt nivå.