Kilde: Unsplash

Ny oversikt over idrettsaktivitet og idrettsanlegg i Norge

desember 18, 2020 Kulturliv og kulturpolitikk

Vi har oppdatert norsk idrettsindeks slik at du nå enkelt kan finne antall aktive innen en rekke idretter og anleggsdekning for din kommune.

Norsk idrettsindeks er en oversikt over idrettsaktivitet og idrettsanlegg i Norge utviklet av Telemarksforsking. Vi har nylig oppdatert oversikten, og nå kan du finne antall aktive innen en rekke idretter for din kommune. Du finner også en oversikt over idrettsanlegg i Norge. Tallene er hentet fra Norges idrettsforbund og anleggsregisteret. I tillegg finner du en analyse over forholdet mellom anlegg og aktivitet, samt andre tall som kan si noe om idrett- og friluftstilbudet.

Idrettsaktiviteten i Norge

Kartet til høyre ( figur 1) viser aktivitetsandelen i Norske kommuner. Aktivitetsandelen er antall aktive delt på innbyggertallet i samme aldersgruppe. Siden en person kan være aktiv i flere idretter, kan aktivitetsandelen være høyere enn 100%, slik vi ser tilfellet er for Kvalsund, Leka og Karasjok. Dette er de tre kommunene med høyest aktivitet i Norge.

På nettsiden til Norsk Idrettsindeks, kan du enkelt finne tall for din kommune. Du kan også velge mellom ulike idretter.

Anleggsdekning

På nettsiden til Norsk idrettsindeks finner du også oversikt over anleggsdekningen i kommunene. Anleggsregisteret inneholder en oversikt over store og små anlegg i hele landet. For å kunne sammenligne små og store anlegg, har vi gitt alle anleggstyper ulike anleggspoeng. Summen av disse poengene benyttes til å vurdere anleggssituasjonen i kommunene.

Små kommuner trenger gjerne flere anlegg per innbygger enn store kommuner. Dette preger også anleggskartet (se figur 2). Flest anleggspoeng per innbygger finner vi i Bykle. På nettsiden kan også se anleggsdekningen i lys av aktiviteten, og finne tall for anleggssituasjonen for ulike idretter.

 

Vi tilbyr detaljerte rapporter for kommuner og fylkeskommuner. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Bård Kleppe.