Variasjon i utdanningsnivå

Ny artikkel om utdanningsnivå på regionalanalyse.no

februar 25, 2021 Kommunal og regional utvikling

Regional analyse har publisert nye interaktive kart som viser variasjon i utdanningsnivå mellom norske kommuner og regioner.

Det er stor variasjon i utdanningsnivået mellom norske kommuner og regioner. I artikkelen på regional analyse kan vi se disse variasjonene i interaktive kart. Forskjellen i utdanningsnivå kan forklares delvis av arbeidsmarkedet, men steder har også tilsynelatende ulik tiltrekningskraft som bosteder for folk med høyere utdanning. Utdanningsnivået i arbeidsmarkedet varierer sterkt med hvordan arbeidsplassene er fordelt mellom privat og offentlig sektor og mellom ulike bransjer i næringslivet. De ulike mekanismene forsterker hverandre og fører til at høyt utdannede klumper seg sammen i og rundt de største byene. I artikkelen ser vi også på i hvilken grad utdanningsnivået påvirker næringslivets vekst og produktivitet.

Se den interaktive artikkelen her:

https://regionalanalyse.no/artikkel/utdanning

Artikkelen er skrevet av Knut Vareide og er en del av artikkelsamlingen på regionalanalyse.no