Norsk fylleordbok

august 23, 2021 Kulturliv og kulturpolitikk

Seniorforsker Ole Marius Hylland har nylig kommet med boka «Norsk fylleordbok. Nordmenns språklige fornemmelse for alkohol».

Det muntlige språket er en viktig del av kulturen, og språklig variasjon kan si mye om betydningen av et fenomen. For eksempel om betydningen av alkohol og rus. Dette var et utgangspunkt for seniorforsker Ole Marius Hylland i det prosjektet som nå har resultert i publikasjonen av Norsk fylleordbok. Nordmenns språklige fornemmelse for alkohol. Boka inneholder en systematisk språkhistorisk og etymologisk gjennomgang av alle kjente synonymer for det å være full. Til sammen over 330 ord, fra agende full til åndas. Boka dokumenterer både begreper som har vært i bruk i lang tid, begreper som ikke lenger er i bruk og begreper fra de siste tiårene.

 

Norsk fylleordbok er publisert på Humanist forlag.

Norsk fylleordbok – Humanist forlag AS