Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1/2019

september 30, 2019Kulturforsking

Våre forskere med betydelige bidrag.

Siste utgave av Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1/2019 er ute, og denne gangen er det flere bidrag fra forskere fra Telemarksforsking.

Åsne Dahl Haugsevje, Heidi Stavrum og Mari Torvik Heian skriver om metodeutfordringer i forskning om kunst og kultur for barn og unge i artikkelen Barn om kunst.

I artikkelen Norsk utenrikskulturell virksomhet i endring belyser Ola K. Berge det norske Utenriksdepartementets utenrikskulturelle ansvar og ambisjoner.

Tidsskriftet inneholder også Anders Frenanders anmeldelse av Per Mangset og Ole Marius Hyllands bok Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis.