Nordisk forskning på kulturpolitikk – hva er status?

april 25, 2014 Kulturliv og kulturpolitikk

På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking kartlagt den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov.

I kunnskapsoversikten beskrives situasjonen på det kulturpolitiske forskningsfeltet i de nordiske landene og det pekes på  organisatoriske utfordringer og kunnskapsbehov som er felles for disse landene. Rapporten diskuterer hvorfor og hvordan den nordiske kulturpolitikken kan dra nytte av kulturpolitikkforskningen, og den gir konkrete anbefalinger om hvordan forskningsfeltet kan styrkes gjennom nordisk samarbeid.

Når det gjelder kunnskapsbehov, peker vi på at det særlig bør stimuleres til mer forskning og kunnskapsutvikling på følgende fem områder:

  • Mer forskning om kulturpolitikkens «mainstream», det vil si det kulturpolitiske forvaltningssystemet og virksomheten ved de offentlig finansierte kulturinstitusjonene.
  • Styrke utviklingen av den kvantitative kulturpolitikkforskningen og utviklingen av en mer presis kulturstatistikk.
  • Flere kulturøkonomiske analyser av kulturpolitikkens virkemåter.
  • Mer forskning om kulturpolitikkens samfunnsmessige virkninger, «social impacts».
  • Mer sammenliknende kulturpolitikkforskning, særlig sammenliknende studier av forhold i de nordiske landene.

Rapporten kan lastes ned her.

Prosjektleder for kartleggingen er Heidi Stavrum.  Erik Henningsen har vært hovedforfatter.