Foto: Tina Stafrén - VisitNorway Valbjør Kai Valbjør Vågåvatnet

Nøkler til suksess i kommunale utviklingsstrategier

mars 11, 2020Utviklingsprosjekter og prosessledelse Regional utvikling

Hvordan ti norske kommuner har jobbet strategisk med lokale ressurser for å snu negativ utvikling.

Telemarksforsking har lagd inspirasjonsrapporten, Grow through activating local potential, om hvordan ti norske kommuner har jobbet strategisk med lokale ressurser for å snu negativ utvikling. De ti kommunene, deres utfordringer og hvordan de har jobbet er presentert i hvert sitt kapittel. I siste kapittel har vi på bakgrunn av de ti historiene trukket ut det vi mener er nøkler til suksess.

Utvalget av de ti kommunene ble gjort med utgangspunkt i Telemarksforskings attraktivitetsanalyser, men tilpasset oppdragets formål. Følgende ti kommuner er beskrevet i rapporten: Frøya, Aurland, Trysil, Åfjord, Vang, Lærdal, Træna, Gloppen, Røros og Inderøy. Disse har på ulike måter jobbet strategisk med å skape vekst og utvikling basert på lokale kultur- og/eller naturressurser.

Rapporten er en levering til EØS-prosjektet Grow Through Activating Local Potential (GALOP) som Telemarksforsking er partner i. Prosjektet retter seg mot Bulgaria, der utvalgte kommuner skal få økonomisk og kompetansemessig bistand til å identifisere og utnytte lokale kultur- og naturbaserte ressurser med tanke på lokalt utviklingsarbeid. Første oppgave for Telemarksforsking var å lage denne rapporten. Den engelske versjonen av rapporten er nå klar. Den bulgarske oversettelsen er rett rundt hjørnet, for dem som måtte foretrekke det.

Spørsmål til rapporten kan rettes til prosjektleder Nanna Løkka.