Museenes samfunnsrolle

juni 12, 2019Evalueringer og utredninger Kulturforsking

Hvilke samfunnsroller har de norske museene? Hvordan har den store museumsreformen påvirket museenes arbeid? Og går det an å tenke nytt rundt hva et museum er og skal være?

Disse spørsmålene skal Telemarksforsking besvare i et stort prosjekt for Kulturdepartementet.

Prosjektet Musea i samfunnet skal inngå i et grunnlag for en kommende stortingsmelding om museene, som Kulturdepartementet skal legge frem i årsskiftet 2020/2021. Telemarksforsking skal arbeide med tre ulike arbeidspakker i dette prosjektet. Arbeidspakke 1 handler om museumsreformens konsekvenser. Hva vet vi så langt om dette? Arbeidspakke 2 handler om museenes selvforståelse og identitet som institusjoner. Hvordan forstår og forvalter museene sin samfunnsrolle? Arbeidspakke 3 handler om hvordan museenes samfunnsroller er i endring, og om en mulig utvikling av museumspolitikken i Norge.

Prosjektet skal være ferdig i juni 2020. For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Ole Marius Hylland.