Vi skal lage utgreiing av musea sin plass og rolle i lys av museumsreforma.