Happy elementary student standing and talking to her teacher on a class in the classroom.

Monica Bjerklund er tilkjent dosentkompetanse i spesialpedagogikk

februar 14, 2020Kommunal- og velferdsforsking

Vi gratulerer!

Telemarkforsking har styrket fagkompetansen sin innen spesialpedagogisk forsknings- og utredningsarbeid.

Seniorforsker Monica Bjerklund er tilkjent kompetanse som dosent i spesialpedagogikk. Dosentkompetanse er likestilt med professorkompetanse, men med en annen faglig basis.

Kriterier som skal oppfylles for å tilkjennes dosentkompetanse er blant annet dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet, omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet, ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekter og tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging

Utvalget gir Bjerklund positiv vurdering på flere områder:

«Hun har en meget bred undervisningserfaring fra høgskole- og universitetssystemet. Denne brede erfaringen speiler også i en bred tilnærming i forsknings- og utredningsarbeidene som presenteres i publikasjonene: de spenner over en rekke sosialpedagogiske og spesialpedagogiske områder og er knyttet til ulike faser i livet til barn og unge. FoU-arbeidene er for eksempel rettet både mot barnehagesektoren og mot utfordringer knyttet til vold hos ungdom i tillegg til at de har et spesielt fokus på familiebegrepet hos kvinner som har valgt å få barn ved hjelp av donor.»

I utvalget som tilkjente Bjerklund dosentkompetanse satt professor Monica Reichenberg ved Göteborgs universitet, professor II Gunnar Bjørnebekk ved Universitetet i Oslo og professor Solveig-Alma Halaas Lyster ved Universitet i Oslo. Lyster ledet komiteen.

Vi gratulerer, og ønsker lykke til med hennes framtidige prosjekter på det spesialpedagogiske området.