Moderne familier møter barnehagen i ny bok

september 6, 2022 Helse, utdanning og velferd

Hva er familie? Dette er et av spørsmålene Telemarksforskings Monica Bjerklund stiller i en ny bok om familieformer i dagens samfunn.

Sammen med Nassira Essahli Vik fra NTNU har Monica Bjerklund vært redaktør for boka familiemangfold og profesjonsutøvelse i barnehagen, som nylig ble publisert på Universitetsforlaget.

 

Regnbuefamilier og solomødres familier

Hvilke begreper brukes om barn og deres nærmeste, og hvordan kan profesjonsutøvere speile og synliggjøre familiemangfold? I denne boka tematiseres mangfoldet av familieformer som dagens barn kan vokse opp i. Boka omtaler moderne familieformer i form av regnbuefamilier og solomødres familier og den behandler etnisk, språklig og religiøst familiemangfold.

 

Mangfold av familieformer

– Vi ønsker at boka skal bidra til mer åpenhet og aksept for ulike familietyper og praksiser og at boka bidrar til refleksjoner over hverdagssituasjoner som barnehageansatte kan møte i sin arbeidshverdag, forteller redaktør Monica Bjerklund. Hensikten er å vise at familier i Norge både er mangfoldige og heterogene, samt å forberede profesjonsutøverne på å møte dette mangfoldet.

Boka åpner for nye måter å forstå familie og familiestrukturer på, og den løfter fram ulike familier og praksiser som profesjonsutøvere i barnehage, skole, barnevern og psykisk helsevern kan møte i sin hverdag.

 

Praksisnære bidrag

Bidragene i boka er forskningsbaserte men samtidig praksisnære. Boka er også første utgivelse av forskergruppen «Familiemangfold og profesjonsutøvelse» ledet av Monica Bjerklund ved Telemarkforsking, og med Nassira Esssahli Vik som nestleder. Forskergruppen er et samarbeid mellom forskere som arbeider med familiemangfold på tvers av institutter og universiteter nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til Monica Bjerklund og Nassira Essahli Vik er bidragene i boka skrevet av Sunniva Nysæther Jarmann, Therese Marie Ignacio Bjørnaas, Gro Jensen, Synne Hall Arnøy, Gry Mette D. Haugen, Hein Lindquist og Linn Yttervik.