Foto: istock Illustrasjonsfoto: istock

Mobbede barn vil ikke på skolen

oktober 6, 2020 Helse, utdanning og velferd

Over halvparten av barn som har angst for å gå på skolen, er utsatt for mobbing. Mange barn opplever at skolen ikke gjør noe med det.

Marie-Lisbet Amundsen fra Universitetet i Sørøst-Norge og Geir Møller, Telemarksforskning har publisert en artikkel om skolevegring i Psykologi i kommunen nr 4, 2020.

Hele 56 prosent av de foresatte oppgir at deres barn som vegrer seg for å gå på skolen er utsatt for mobbing, og hele 55 prosent oppgir at skolen ikke har gjort noe for å stoppe mobbingen når denne ble avdekket. Elever som har vært utsatt for mobbing har dårligere relasjoner til lærerne enn de som ikke har blitt mobbet, samtidig som en høyere andel heller ikke har venner på skolen. Et svært stor andel av de foresatte er enige i at deres barn opplever skolen som et utrygt sted å være. Av de som har barn som har vært utsatt for mobbing, oppgir 90 prosent at deres barn opplever skolen som et utrygt sted å være, mens dette gjelder 77 prosent av de som har barn som ikke er blitt mobbet. Et overveiende flertall av de foresatte oppgir at deres barn ikke har fått hjelp fra skole eller hjelpeapparat til å komme tilbake til skolen. Forskerne ser på manglende oppfølging fra skole eller hjelpeapparat som svært alvorlig.

 

Datagrunnlag

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse blant foresatte til barn som strever med skolevegring. 256 foresatte deltok på studien som ble gjennomført i februar 2020, og vi har her fokus på sammenhengen mellom skolevegring og mobbeproblematikk.