Publikasjoner av Trond Erik Lunder

Kommunale inntekter i Kongsvingerregionen Notat 05.09.2023
Nasjonale satser til private barnehager i 2023 Notat 06.10.2022
Kapitalkostnader i kommunene Notat 10.12.2021
Nasjonale satser til private barnehager i 2022 Notat 12.10.2021
Kommuner med svak befolkningsutvikling - Kortversjon Notat 28.04.2021
Nasjonale satser til private barnehager i 2021. Versjon inkludert foreslåtte endringer i finansieringsmodellen i statsbudsjettet 2021 Notat 04.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2021 Notat 04.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2020 Notat 24.10.2019
En barnehagesektor i endring Notat 13.05.2019
Finansiering av private barnehager Notat 04.04.2019
Nasjonale satser til private barnehager i 2019 Notat 31.10.2018
Økonomiske resultater i private barnehager Notat 07.05.2018
Nasjonale satser til private barnehager i 2018 Notat 13.11.2017
Nasjonale satser til private barnehager i 2017 Notat 25.10.2016
Nasjonale satser til private barnehager i 2016 Notat 26.11.2015