Publikasjoner av Trond Erik Lunder

Nasjonale satser til private barnehager i 2022 Notat 12.10.2021
Kommuner med svak befolkningsutvikling - Kortversjon Notat 28.04.2021
Nasjonale satser til private barnehager i 2021. Versjon inkludert foreslåtte endringer i finansieringsmodellen i statsbudsjettet 2021 Notat 04.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2021 Notat 04.11.2020
Nasjonale satser til private barnehager i 2020 Notat 24.10.2019
En barnehagesektor i endring Notat 13.05.2019
Finansiering av private barnehager Notat 04.04.2019
Nasjonale satser til private barnehager i 2019 Notat 31.10.2018
Økonomiske resultater i private barnehager Notat 07.05.2018
Nasjonale satser til private barnehager i 2018 Notat 13.11.2017
Nasjonale satser til private barnehager i 2017 Notat 25.10.2016
Nasjonale satser til private barnehager i 2016 Notat 26.11.2015
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 Notat 04.11.2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 Notat 23.10.2014
Gullgraving i sandkassa? Notat 08.02.2012