Trond Erik Lunder

Lunder har statistiske analyser som spesialfelt og arbeider med problemstillinger innen kommunal tjenesteyting og statlig styring av kommunene. Tematiske hovedinteresser er statlig finansiering av kommunene og den offentlige styringen av barnehagesektoren.

Han har ph.d i samfunnsøkonomi fra NTNU i 2015, med cand.oecon fra Universitetet i Oslo.

 

Lunders doktorgradsavhandling omhandler statlig styring av kommunene, et tema som i mange år har vært et viktig forskningsfelt hos Telemarksforsking.

Hovedinteressen innen temaet barnehage er den offentlige styringen av barnehagemarkedet og de effektene dette rammeverket har for utviklingen av sektoren. Telemarksforskings kunnskap om barnehagesektoren er bygget opp gjennom en rekke prosjekter for lokale og statlige myndigheter hvor Lunder har vært en sentral medarbeider.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Kapitalkostnader i kommunene 10.12.2021
Nasjonale satser til private barnehager i 2022 12.10.2021
Lønnsomhet og kapitalstrukturer i private barnehager 2019 17.09.2021
Kommuner med svak befolkningsutvikling 28.04.2021
Kommuner med svak befolkningsutvikling - Kortversjon 28.04.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Samfunnsøkonom Ph.d
95859209