Tanja Askvik

Tanja Askvik er sosiolog med ph.d. om ulikhet innenfor høyere utdanning med vekt på sosiale forskjeller, etniske forskjeller og kjønnsforskjeller knyttet til valg av fag. Hun har også jobbet med temaene arbeid, lønn og karriere, samt andre problemstillinger innenfor utdanningsfeltet.

Tilknyttet forskergruppe for helse, utdanning og velferd og forskergruppe for kulturliv og kulturpolitikk.

Prosjekter

Publikasjoner

Kunstnerundersøkelsen 2019 29.03.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen 24.01.2023
Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna 24.01.2023
Se flere publikasjoner
Forsker / Sosiolog, ph.d.
922 07 457