Tanja Askvik

Tanja Askvik er sosiolog med ph.d. om ulikhet innenfor høyere utdanning med vekt på sosiale forskjeller, etniske forskjeller og kjønnsforskjeller knyttet til valg av fag. Hun har også jobbet med temaene arbeid, lønn og karriere, samt andre problemstillinger innenfor utdanningsfeltet.

Tilknyttet forskergruppe for helse, utdanning og velferd og forskergruppe for kulturliv og kulturpolitikk.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Ingen publikasjoner tilgjengelig
Forsker / Sosiolog, Ph.D.
922 07 457