NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

LEDIGE STILLINGER

Vi har ingen utlyste stillingar akkurat nå, men vi er alltid interessert i å knytte kontakt med dyktige forskarar, både erfarne og nyutdanna, innan alle fagområda. Vi er særleg interessert dersom du har dr.grad.

Medarbeidere

Navn Stilling
Berge, Ola K  Stipendiat / forsker
Brandtzæg, Bent Aslak  Forsker / Geograf
Eika, Brynjulv  Økonomi- og driftsansvarleg
Haugsevje, Åsne Dahl  Forsker / kulturviter
Haukeland, Per Ingvar  Forsker I / Ph. D
Haukelien, Heidi  Forsker 1 / Sosialantropolog/ phd
Heian, Mari Torvik  Forsker / sosiolog
Henningsen, Erik  Forsker / Sosialantropolog
Hjelseth, Anja  Forsker / Siviløkonom
Hvitsand, Christine  Forsker / ressursøkonom
Hylland, Ole Marius  Forsker I / Kulturhistoriker, dr.art.
Håkonsen, Lars  Forsker / Sosialøkonom, dr.oecon.
Kallager, Per Kristian Roko  Forskningsassistent
Kleppe, Bård  Forsker / Kulturviter
Kobro, Lars Ueland  Forsker / statsviter
Kåsene, Anne-Guri  Forsker / Master in Marketing Science
Lahus, Ingebjørg Brattespe  Resepsjonsmedarbeider
Leikvoll, Gunn Kristin Aasen  Forskar / økonom og journalist
Lie, Kjetil  Forsker / Sosialøkonom
Lunder, Trond Erik  Forsker / samfunnsøkonom
Løyland, Knut  Forsker / Samfunnsøkonom
Mangset, Per  Seniorforsker / Sosiolog
Nygaard, Marit Owren  Forsker / Samfunnsøkonom
Sanda, Karl Gunnar  Direktør
Stavrum, Heidi  Forsker 1/ Ph.d
Storm, Hanna Nyborg  Forsker / Ressursøkonom
Sudbø, Bente Widenoja  Forskar /pedagog
Svardal, Solveig  Forskar I og ass. dir. / dr.scient.
Sørhaug, Christian  Forsker / Sosialantropolog
Thorstensen, Audun  Forsker / Statsviter
Vardheim, Ingvild  Forsker / Statsviter
Vareide, Knut  Forsker / Sosialøkonom
Vatnar, Oddbjørn Wiik  Konsulent
Vike, Halvard  Seniorforsker / sosialantropolog