Signe Vrålstad

Signe Vrålstad er forsker med tilknytning til forskergruppe for helse, utdanning og velferd. Hun er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo. Vrålstad har bakgrunn fra Statistisk sentralbyrå og har bred erfaring med utforming, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser blant personer og husholdninger. Vrålstads faglige interesser er levekår og livskvalitet, herunder boforhold, arbeidsmiljø, sosial kontakt, helse og sosial ulikhet. Hun har også jobbet med husholdningers inntekt, ulikhet og fattigdom.

I tillegg til å jobbe med statistikk i Norge har hun også vært prosjektkoordinator for bistandsprosjekter i land i Afrika og Asia der formålet har vært kapasitetsbygging innen statistikkområdet. Blant annet har hun vært med på planlegging og gjennomføring av spørreundersøkelser blant husholdninger og bedrifter i Sør-Sudan, Mosambik og Tanzania.

Prosjekter

Publikasjoner

Startlån – Variasjon i kommunal praksis og forvaltning 04.05.2023
Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark 31.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna 24.01.2023
Se flere publikasjoner
Forsker / Sosiolog
452 54 262