Roy Aulie Jacobsen

Roy Aulie Jacobsen jobber med kultursosiologiske problemstillinger. Hans forskningsinteresser befinner seg i skjæringsfeltet mellom sosiologi, medievitenskap og statsvitenskap. Foruten kulturelt konsum, mediebruk og sosial lagdeling, inkluderer hans interesser politisk tillit, komparativ metode, medie- og veldferdssystemer, kultur- og medieteori og metoder innen samfunnsforskning. Jacobsen har tilbragt nærmere 11 år på Universitet i Oslo hvor han har studert historie tverrfaglig kjønnsstudier, statsvitenskap, sosiologi og medievitenskap. Han fullførte en mastergrad i sosiologi i 2016 og en mastergrad i medievitenskap i 2020 og har jobbet som forskningsassistent tilknyttet institutt for musikkvitenskap, institutt for medievitenskap og institutt for statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Han har også vært tilknyttet institutt for samfunnsforskning og jobbet med medieanalyse i NRK og Retriever Norge.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Gjerdrum kommune 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Halden kommune 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Fredrikstad kommune 15.02.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Alta kommune 15.02.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Trondheim kommune 15.02.2021
Se flere publikasjoner