Roy Aulie Jacobsen

Roy Aulie Jacobsen er utdannet medieviter og sosiolog fra Universitet i Oslo, med spesialisering innen politisk kommunikasjon, sosial ulikhet og samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Foruten politisk kommunikasjon, mediepåvirkning, mediebruk, og demokrati, inkluderer hans forskningsinteresser sosiologisk teori, sosial lagdeling, kultur- og mediepolitikk, velferds- og mediesystemer og forskningsdesign. Han har tidligere jobbet som forskningsassistent ved Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for statsvitenskap, Institutt for musikkvitenskap og Institutt for samfunnsforskning. Roy har også erfaring med medieanalyser fra analyseavdeling til Norsk rikskringkasting (NRK) og Retriever.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Will the EU’s directive on copyright in the digital market change the power balance of the music industry? 20.05.2022
Norsk jazzforums Medlemsundersøkelse 2021 14.03.2022
Unge kunstnerskap i utvikling 01.02.2022
Fra plate til plattform 18.11.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Gjerdrum kommune 13.09.2021
Se flere publikasjoner
Forsker/Samfunnsviter
92079305