Roy Aulie Jacobsen

Roy Aulie Jacobsen er utdannet medieviter og sosiolog fra Universitet i Oslo, med spesialisering innen politisk kommunikasjon, sosial ulikhet og samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Foruten politisk kommunikasjon, mediepåvirkning, mediebruk, og demokrati, inkluderer hans forskningsinteresser sosiologisk teori, sosial lagdeling, kultur- og mediepolitikk, velferds- og mediesystemer og forskningsdesign. Han har tidligere jobbet som forskningsassistent ved Institutt for medier og kommunikasjon, Institutt for statsvitenskap, Institutt for musikkvitenskap og Institutt for samfunnsforskning. Roy har også erfaring med medieanalyser fra analyseavdeling til Norsk rikskringkasting (NRK) og Retriever.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Fra plate til plattform 18.11.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Gjerdrum kommune 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Halden kommune 13.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Alta kommune 15.02.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Trondheim kommune 15.02.2021
Se flere publikasjoner
Forsker/Samfunnsviter
92079305