Roy Aulie Jacobsen

Roy Aulie Jacobsen jobber med kultursosiologiske problemstillinger. Hans forskningsinteresser befinner seg i skjæringsfeltet mellom sosiologi, medievitenskap og statsvitenskap. Foruten kulturelt konsum, mediebruk og sosial lagdeling, inkluderer hans interesser politisk tillit, komparativ metode, medie- og veldferdssystemer, kultur- og medieteori og metoder innen samfunnsforskning. Jacobsen har tilbragt nærmere 11 år på Universitet i Oslo hvor han har studert historie tverrfaglig kjønnsstudier, statsvitenskap, sosiologi og medievitenskap. Han fullførte en mastergrad i sosiologi i 2016 og en mastergrad i medievitenskap i 2020 og har jobbet som forskningsassistent tilknyttet institutt for musikkvitenskap, institutt for medievitenskap og institutt for statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Han har også vært tilknyttet institutt for samfunnsforskning og jobbet med medieanalyse i NRK og Retriever Norge.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Digital ambivalens 26.10.2020
Forskningsassistent
E-post: roy.a.jacobsen@tmforsk.no Tlf.: 92079305 Last ned CV