Regine Sønderland Saga

Regine Sønderland Saga ble ansatt som forsker ved Telemarksforsking i januar 2023 og er tilknyttet forskningsgruppene Grønn omstilling og Kommunal og regional utvikling, samt Senter for regional analyse. Hun har en doktorgrad innen urban geografi fra Manchester Metropolitan University med avhandlingstittel ‘Socio-technical Challenges to the Smart City: a Citizen-Centric Perspective’. Etter det arbeidet hun som forsker ved Institute of Place Management i England. Sønderland Saga jobber hovedsakelig innenfor tematikkene bærekraftig utvikling, samskaping og stedsutvikling, og har erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Ingen publikasjoner tilgjengelig
Forsker / PhD
406 21 010