Rebekka Svartebekk Myhrer

Rebekka Myhrer jobber som forsker med tilknytning til forskergruppene kommunal økonomi og styring og kommunal og regional utvikling. Myhrer er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen (sammenliknende politikk), med spesialisering innen komparativ politikk og kvantitativ metode. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til flernivåstyring, demokrati, valg, territoriell politikk, kommunal økonomi- og organisering og regional utvikling.  

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Tillitsmåling Nordre Follo 2023 18.09.2023
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2023 - Lærdal kommune 08.06.2023
Startlån – Variasjon i kommunal praksis og forvaltning 04.05.2023
Forsker / Statsviter
91805495