Rebekka Svartebekk Myhrer

Rebekka Myhrer jobber som forskningassistent med tilknytning til forskergruppene kommunal økonomi og styring og kommunal og regional utvikling. Myhrer er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen (sammenliknende politikk), med spesialisering innen komparativ politikk og kvantitativ metode. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til flernivåstyring, lokaldemokrati, kommunal økonomi- og organisering og regional utvikling.  

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Startlån 04.05.2023
Forskningsassistent / Statsviter