Publikasjoner av Per Mangset

Forestilinger og innflytelse Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Fremveksten av tre delfelt for scenekunsten Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Økonomi og autonomi i tre delfelt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Hvem får arbeid og hvem får penger? Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Kunstnerisk produksjon og makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Knowledge Production as Mediator Between Aesthetics and Politics: The Role of Research in Cultural Policy Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2018
The End of Cultural Policy? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.06.2018
Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.11.2017
Kulturpolitikk Vitenskapelig monografi 15.08.2017
On the streets of San Francisco Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.10.2016
Kulturpolitikk og kulturproduksjon. Kapittel 38 Vitenskapelig artikkel i antologi 15.08.2016
Why are artists getting poorer? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.08.2016
Om den korporative tradisjonen i Nordisk kulturpolitikk. – med særlig vekt på den svenske kulturpolitikkens historie Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 25.08.2015
Sosiologiske studier av kulturpolitikk Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2015
Recruitment of actors to theatres Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.08.2014